พิธีปิดงานวิสาขบูชาโลก 2019

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 14 พฤษภาคม ณ ศูนย์วัฒนธรรมพุทธศาสนาตามชุกในจังหวัดห่านาม ได้มีการจัดพิธีปิดงานวิสาขบูชาโลก 2019 โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเจืองหว่าบิ่ง ประธานวุฒิสภาภูฏาน ผู้บริหารของพุทธสมาคมและองค์กรศาสนาจาก 112 ประเทศและดินแดน รวมทั้งพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศหลายหมื่นคนเข้าร่วม 
พิธีปิดงานวิสาขบูชาโลก 2019 - ảnh 1รองนายกรัฐมนตรีเจืองหว่าบิ่งห์ในพิธีปิดงานวิสาขบูชาโลก2019 

ในการนี้ พระมหาเถระทิกแทงเหยียว รองประธานสภาสังฆนายกแห่งพุทธสมาคมเวียดนามได้ยืนยันว่า งานวิสาขบูชาโลก 2019 ณ ประเทศเวียดนามได้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม“หัวข้อของงานคือ"มุมมองของพุทธศาสนาเกี่ยวกับการบริหารโลกและการร่วมรับผิดชอบเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”  ได้แสดงให้เห็นถึงสถานะและความหมายที่ยิ่งใหญ่ของงานวิสาขบูชาโลก อีกทั้งยืนยันถึงคุณค่าเกี่ยวกับสันติภาพและสติปัญญาที่ถูกระบุในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งควรได้รับการเผยแผ่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างสันติภาพอย่างจริงจังให้แก่มนุษยชาติ ส่วนการสัมมนาเชิงวิชาการระหว่างประเทศในกรอบของงานวิสาขบูชาโลก 2019 มีการเข้าร่วมของผู้แทนกว่า 1600 คนจาก 112 ประเทศและดินแดน ซึ่งมีการออกแถลงการณ์ห่านาม 2019 เกี่ยวกับการให้คำมั่นของพุทธศาสนาโลกในการมีส่วนร่วมสร้างสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ”

ส่วนรองนายกรัฐมนตรีเจืองหว่าบิ่งได้ย้ำว่า งานวิสาขบูชาโลกได้เสนอทัศนะและแนวทางของพุทธศาสนาในการส่งเสริมการปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ“เวียดนามยืนยันถึงนโยบายที่เสมอต้นเสมอปลายคือให้ความเคารพและค้ำประกันเสรีภาพด้านความเชื่อและการนับถือศาสนา ศาสนาต่างๆในเวียดนามผูกพันและอยู่เคียงคู่กับประชาชาติ เวียดนามจะพยายามมากขึ้นและมีนโยบายต่างๆเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่มีฐานะยากจน ประชาชนในเขตทุรกันดาร เขตที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ประชาชนชนกลุ่มน้อย ผลักดันความเสมอภาคในสังคม สร้างสรรค์ประเทศเวียดนามที่มีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและอารยธรรม”

ในพิธีปิดงาน ได้มีการออกแถลงการณ์ห่านาม โดยระบุว่า บรรดาผู้แทนให้คำมั่นว่า จะปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติอย่างสมบูรณ์ ร่วมรับผิดชอบและสนับสนุนการสร้างสรรค์ ธำรงและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน อีกทั้งย้ำถึงวิธีการเข้าถึงปัญหาต่างๆผ่านการสนทนา การไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อสร้างสันติภาพ ส่งเสริมความเมตตาและสติปัญญา ซึ่งเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาการพิพาทและการปะทะเพื่อสร้างสันติภาพในโลก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด