พิธีรับรองความเลื่อมใสบูชาเจ้าแม่ของชาวเวียดนาม-มรดกวัฒนธรรมนามธรรมของโลก

(VOVWorld)-เมื่อค่ำวันที่๒เมษายน ณ เขตโบราณสถานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมฝูเหยิ่ย อำเภอหวุบ๋าน จังหวัดนามดิ๋ง ได้มีการจัดพิธีรับมอบหนังสือรับรองพิธีแสดงความเลื่อมใสบูชาเจ้าแม่ของชาวเวียดนามเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของโลกจากองค์การยูเนสโก  
พิธีรับรองความเลื่อมใสบูชาเจ้าแม่ของชาวเวียดนาม-มรดกวัฒนธรรมนามธรรมของโลก - ảnh 1
พิธีรับมอบหนังสือรับรองการปฏิบัติความเลื่อมใสบูชาเจ้าแม่ของชาวเวียดนามเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของโลกจากองค์การยูเนสโก  
(VOVWorld)-เมื่อค่ำวันที่๒เมษายน ณ เขตโบราณสถานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมฝูเหยิ่ย อำเภอหวุบ๋าน จังหวัดนามดิ๋ง ได้มีการจัดพิธีรับมอบหนังสือรับรองพิธีแสดงความเลื่อมใสบูชาเจ้าแม่ของชาวเวียดนามเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของโลกจากองค์การยูเนสโก  ซึ่งพิธีแสดงความเลื่อมใสบูชาเจ้าแม่ของชาวเวียดนามประกอบด้วย พิธีบูชา พิธีเข้าทรง การร้องเพลงทำนองเจิ่ววันและงานเทศกาลต่างๆ  ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมพื้นเมืองของเวียดนามผ่านชุดแต่งกาย  ดนตรี การระบำรำฟ้อนและการร้องเพลงที่ได้รับการพัฒนาและสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น  ในการกล่าวปราศรัยในพิธี นาย หวูดึ๊กดาม รองนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ย้ำว่า “การรับรองพิธีกรรมความเลื่อมใสบูชาเจ้าแม่ของชาวเวียดนามเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมจากยูเนสโกถือเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจและการยืนยันการมีส่วนร่วมของวัฒนธรรมเวียดนามต่อวัฒนธรรมของมนุษย์  พวกเรามีความรับผิดชอบในการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกนี้  ปฏิบัติโครงการปฏิบัติแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าของมรดกเพื่อให้ความเลื่อมใสบูชาเจ้าแม่ได้รับการปฏิบัติและสืบทอด”
ในการนี้ กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวเวียดนามได้ประกาศโครงการปฏิบัติงานแห่งชาติเกี่ยวกับการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่ามรดกวัฒนธรรมนามธรรมความเลื่อมใสบูชาเจ้าแม่ของชาวเวียดนามในช่วงปี๒๐๑๗-๒๐๒๐  โดยจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การตระหนักถึงคุณค่า ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับมรดก การฟื้นฟูพิธีกรรม งานเทศกาลพื้นเมืองที่ผูกพันกับมรดก  การสดุดีบุคคลและชุมชนที่มีส่วนร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกนี้และผลักดันการประชาสัมพันธ์มรดกนี้.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด