พิธีรำลึกครบรอบ 86ปีการก่อตั้งกองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์และพิธีมอบรางวัลลี้ตื๋อจ่องปี 2017

(VOVworld) - กองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ส่วนกลางได้จัดพิธีรำลึกครบรอบ 86ปีการก่อตั้งกองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์และพิธีมอบรางวัลลี้ตื๋อจ่องปี 2017 ให้แก่เลขาธิการกองเยาวชนสาขาอำเภอ ตำบลและเยาวชนดีเด่น 87 คน

พิธีรำลึกครบรอบ 86ปีการก่อตั้งกองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์และพิธีมอบรางวัลลี้ตื๋อจ่องปี 2017 - ảnh 1
สมาชิกกองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์

(VOVworld) - เมื่อคํ่าวันที่ 23 มีนาคม ณ นครดานัง กองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ส่วนกลางได้จัดพิธีรำลึกครบรอบ 86ปีการก่อตั้งกองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์และพิธีมอบรางวัลลี้ตื๋อจ่องปี 2017 ให้แก่เลขาธิการกองเยาวชนสาขาอำเภอ ตำบลและเยาวชนดีเด่น 87 คน ในการนี้ นาง เจืองถิมาย หัวหน้าคณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลางได้ชื่นชมความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคและส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่ของเจ้าหน้าที่ สมาชิกกองเยาวชนและเยาวชนทั่วประเทศ พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่กองเยาวชนทุกระดับต้องเน้นยกระดับคุณภาพของกองเยาวชนสาขาและสมาชิกกองเยาวชน  โดยเฉพาะบุคลิกทางการเมือง การเป็นผู้เดินหน้าและเป็นแบบอย่างที่ดีของเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองเยาวชน ส่วนองค์กรกองเยาวชนต้องให้ความสนใจถึงการฝึกฝนหล่อหลอมและการเลือกเจ้าหน้าที่กองเยาวชนที่มีบุคลิกทางการเมืองและทักษะความสามารถเพื่อแนะนำให้เข้าเป็นสมาชิกพรรค เพื่อสร้างสรรคกองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ให้มีความเข้มแข็งในทุกด้านและมีบทบาทเป็นแกนหลักในองค์กรและกิจกรรมต่างๆของเยาวชน
“กองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ต้องทำการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งเนื้อหาและวิธีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของการให้การศึกษา ส่งเสริมให้เยาวชนศึกษาและปฏิบัติตามแบบอย่างคุณธรรมของประธานโฮจิมินห์ ส่วนขบวนการต่างๆของกองเยาวชนต้องเน้นการช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาเยาวชน ยกระดับความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และกิจกรรมอาสาสมัครของเยาวชน.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด