พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอนุสาวรีย์ทหารหว่าง ซา

( VOVworld ) – พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอนุสาวรีย์ทหารหว่าง ซา
 พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอนุสาวรีย์ทหารหว่าง ซา - ảnh 1
พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอนุสาวรีย์ “ ทหารหว่าง ซา ”

( VOVworld ) – เมื่อเช้าวันที่ ๑๗ มกราคมที่ผ่านมา ณ อำเภอเกาะหลีเซินสหภาพแรงงานเวียดนามกับพรรคสาขาจังหวัดและคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกว่างหง่ายกับกองทุนสังคมสงเคราะห์น้ำใจทองของหนังสือพิมพ์ลาวด่งได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอนุสาวรีย์ “ ทหารหว่าง ซา ” บนภูเขาเท้ยเล้ย ในเกาะใหญ่หลีเซิน

อนุสาวรีย์ทหารหว่าง ซาถูกก่อสร้างตามการออกแบบในหัวข้อ “ คุณแม่จุดเพลิง ซึ่งเป็นเพลิงแห่งความจารึกและจุดประกายแห่งความหวัง ” อนุสาวรีย์เป็นรูปปั้นคุณแม่ยืนอยู่ริมฝั่งทะเลรอคอยลูกและเป็นประภาคารส่องทางให้ลูกกลับมา ”  อนุสาวรีย์นี้ถูกออกแบบโดยสถาปนิกเจิ่น วัน หยุงและคัดเลือกจากการออกแบบกว่า ๑๐๐ ผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดร่างการออกแบบก่อสร้างอนุสรณ์สถานทหารหว่าง ซาโดยสหภาพแรงงานเวียดนามเปิดขึ้นก่อนหน้านี้กว่า ๑ ปี  นายดั่ง หงอก ตุ่ง ประธานสหภาพแรงงานเวียดนามกล่าวปราศรัยในพิธีโดยยืนยันว่า  ผ่านระยะต่างๆทางประวัติศาสตร์ อำเภอเกาะหลีเซินเป็นสถานที่รวมพล ซึ่งมีส่วนร่วมสำคัญต่อการปฏิบัติอธิปไตยของเวียดนามเหนือหมู่เกาะหว่างซาหรือพาราเซลและเจื่องซาหรือสเปรสลีย์  เกาะหลีเซินถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตเกี่ยวกับหว่างซาเพราะมีร่อยรอยทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากมาย โดยเฉพาะซากโบราณวัตถุของราชวงศ์เหงวียนเกี่ยวกับการส่งชาวประมงในหลีเซินออกทะเลไปบุกเบิดที่ดินที่หมู่เกาะหว่างซาและเจื่องซา  นายดั่ง หงอก ตุ่งกล่าวว่า  “ ผมหวังว่า เมื่อก่อสร้างเสร็จ อนุสาวรีย์ทหารหว่างซาจะกลายเป็นกิจการแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีความหมายและมีความสำคัญของประเทศ ”

การก่อสร้างอนุสาวรีย์ทหารหว่างซา ณ อำเภอเกาะหลีเซิน จังหวัดกว่าง หงายแสดงถึงน้ำใจของประชาชนและทหารทั่วประเทศที่เดินพร้อมและเคียงบ่าเคียงไหล่กับชาวประมงที่หลีเซินให้ออกทะเลด้วยความมั่นใจ อีกทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับเกียรติประวัติความรักชาติและความภาคภูมิใจในชาติ ตลอดจนเป็นการเตือนรุ่นลูกหลานเกี่ยวกับพื้นที่ทะเลอันศักดิ์สิทธิ์ของมาตุภูมิ .

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด