พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12

(VOVworld) – ผลักดันการสร้างสรรค์พรรคให้มีความบริสุทธิ์และเข้มแข็ง พัฒนาพลังชนทั้งชาติและประชาธิปไตยสังคมนิยม ...

(VOVworld) – ในเช้าวันที่ 21 มกราคม การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 ได้เปิดขึ้น ร ศูนย์การประชุมแห่งชาติหมีดิ่ง กรุงฮานอย โดยมีผู้แทน 1,510 คนที่เป็นตัวแทนของสมาชิกพรรค 4.5 ล้านคนเข้าร่วม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสติปัญญา ความมุ่งมั่นที่เป็นหนึ่งเดียวและความสามัคคีของสมาชิกพรรคทุกคน การประชุมสมัชชาใหญ่สมัยนี้ดำเนินไปภายใต้หัวข้อ “ผลักดันการสร้างสรรค์พรรคให้มีความบริสุทธิ์และเข้มแข็ง พัฒนาพลังชนทั้งชาติและประชาธิปไตยสังคมนิยม ผลักดันภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศอย่างรอบด้านและพร้อมเพรียง ปกป้องปิตุภูมิให้มั่นคง ธำรงรักษาบรรยากาศสันติภาพและเสถียรภาพ พยายามพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมในขั้นพื้นฐานตามแนวทางที่ทันสมัย”
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 - ảnh 1
พิธีเปิดการประชุมฯ

ในการกล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุม ท่านเจืองเติ๊นซาง สมาชิกกรมการเมือง ประธานประเทศเวียดนามได้ย้ำว่า การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 ต้องปฏิบัติหน้าที่ทางประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ต่อประชาชาติ โดยต้องสรุปผลการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศเป็นเวลา 30 ปี สรุปการปฏิบัติมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 11 วาระปี 2011-2015 ตัดสินใจแนวทาง เป้าหมายและหน้าที่ในระยะ 5 ปีตั้งแต่ปี 2016-2020 และลงคะแนนเลือกคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 วาระปี 2016-2020 “การประชุมสมัชชาใหญ่สมัยที่ 12 มีความหมายสำคัญมาก เพราะต้องวางแนวทางและให้กำลังใจทั้งพรรค ประชาชนและกองทัพทั่วประเทศร่วมสร้างสรรค์พรรคให้มีความบริสุทธิ์และเข้มแข็ง พัฒนาความแข็งแกร่งของทั้งชาติ การประชุมสมัชชาใหญ่สมัยนี้เป็นการประชุมแห่งความสามัคคี ประชาธิปไตย มีระเบียบวินัยและเปลี่ยนแปลงใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นทางการเมืองและความตั้งใจเดินหน้าต่อไปของทั้งชาติเพื่อประเทศเวียดนามที่ประชาชนมั่งคั่ง ประเทศเจริญรุ่งเรือง มีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและอารยธรรมเพื่อก้าวไปสู่สังคมนิยมอย่างเข้มแข็ง”
ในการนี้ ท่านเหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้อ่านรายงานของคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 11 เกี่ยวกับเอกสารที่จะยื่นต่อการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 ส่วนในการย้ำถึงผลสำเร็จในตลอด 30 ปีของการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศ เลขาธิการใหญ่พรรคเหงียนฟู้จ่องได้ระบุอย่างชัดเจนว่า ใน 5 ปีข้างหน้า สถานการณ์โลกจะมีความซับซ้อน และส่งผลกระทบโดยตรงต่อเวียดนามจนสร้างทั้งโอกาสและความท้าทาย ดังเน้นต้องเน้นถึง 6 หน้าที่ในวาระการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยนี้คือ พัฒนาเศรษฐกิจสังคมเป็นหน้าที่ที่มีความสำคัญที่สุด ถือการสร้างสรรค์พรรคเป็นหน้าที่หลัก ทำการเปลี่ยนแปลงด้านจิตสำนึกต่อไป ยืนหยัดเอกราชของประชาชาติ ระบอบสังคมนิยมและแก้ไขปัญหาใหม่ๆที่เกิดขึ้น ยืนหยัดเอกราช การพึ่งพาตนเองและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างมีประสิทธิภาพ “ในการใช้โอกาสเพื่อการพัฒนา ฟันฝ่าความลำบากและความท้าทายต่างๆ ทั้งพรรค ประชาชนและทหารต้องสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ตั้งใจสร้างสรรค์พรรคให้มีความบริสุทธิ์และเข้มแข็ง ยกระดับทักษะความสามารถในการนำและพลังการต่อสู้ของพรรค ผลักดันภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศอย่างรอบด้านและพร้อมเพรียง พัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ยั่งยืน ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ทั้งด้านวัตถุและจิตใจของประชาชนให้ดีขึ้น ยืนหยัดปกป้องเอกราช อธิปไตย เอกภาพและบูรณะภาพแห่งดินแดนของประเทศ ธำรงรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ เป็นฝ่ายรุกและผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างเข้มแข็ง ยกระดับสถานะและชื่อเสียงของเวียดนามบนเวทีโลกและภูมิภาค”
พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 - ảnh 2
ท่านเหงียนฟู้จ่อง กล่าวปราศรัยในการประชุมฯ

เพื่อปฏิบัติภารกิจดังกล่าว เลขาธิการใหญ่พรรคเหงียนฟู้จ่องได้ย้ำเป็นพิเศษถึงความสามัคคีภายในพรรค โดยถือเป็นแกนหลักในการสร้างสรรค์กลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ ควบคู่กันนั้น ต้องเสริมสร้างความไว้วางใจของประชาชนต่อพรรคและขยายความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างพรรคกับประชาชน “ต้องเสริมสร้างกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างพรรคกับประชาชน ระดมและรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติแนวทางของพรรคและนโยบายกฎหมายของรัฐเป็นอย่างดี แก้ไขข้อร้องเรียนที่ชอบธรรมของประชาชนอย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ พัฒนาพลังความแข็งแกร่งของประชาชนเพื่อสร้างขบวนการปฏิวัติอย่างกว้างขวาง สร้างสรรค์และปกป้องประเทศ”
บนเจตนารมณ์ดังกล่าว เลขาธิการใหญ่พรรคเหงียนฟู้จ่องยังแสดงความเชื่อมั่นว่า การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 จะเป็นผลรวมแห่งความมุ่งมั่นและสติปัญญาของทั้งพรรค ประชาชนและทหารเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่วางไว้ให้ประสบความสำเร็จ ตัดสินใจแนวทาง เป้าหมายและหน้าที่ระยะ 5 ปี ช่วงปี 2016-2020 วางแนวทางให้แก่พรรค ประชาชนและทหารใน 5 ปีข้างหน้า
ต่อจากนั้นนายเลโห่งแอง สมาชิกกรมการเมือง สมาชิกประจำคณะเลขาธิการกลางพรรคได้อ่านรายงานสรุปการชี้นำและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่11
ตามระเบียบวาระการประชุม ในบ่ายวันเดียวกัน ผู้แทนสมาชิกพรรคจะหารือ ณ หอประชุมเกี่ยวกับเอกสารของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 ส่วนการลงคะแนนคัดเลือกคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 กรมการเมืองพรรค คณะเลขาธิการ เลขาธิการใหญ่พรรคและหัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบส่วนกลางจะมีขึ้นในวันที่ 27 เดือนนี้ การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 จัดไปจนถึงวันที่ 28 มกราคม.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด