พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่ 10

(VOVworld) – ในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่ 10 คณะผู้แทนได้เน้นหารือและผ่านความเห็นชอบรายงานการเมืองของคณะกรรมการกลางพรรค รวมทั้งแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมระยะ 5 ปีครั้งที่ 8 ระยะปี 2016 – 2020.

พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่ 10 - ảnh 1
เปิดการประชุมสัมชชาใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่ 10

(VOVworld) – เมื่อเช้าวันที่ 18 มกราคม ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ได้มีการเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นเป็นกิจกรรมการเมืองที่สำคัญของพรรค รัฐ และประชาชนลาว โดยคณะผู้แทนได้เน้นหารือและผ่านความเห็นชอบรายงานการเมืองของคณะกรรมการกลางพรรค รวมทั้งแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมระยะ 5 ปีครั้งที่ 8 ระยะปี 2016 – 2020  เพื่อบรรลุเป้าหมายนำพาประเทศให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศด้อยพัฒนาภายในปี 2020 โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี  อีกทั้งจะมุ่งเน้นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ – เทคโนโลยี วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และทรัพยากรมนุษย์เพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย นอกจากนี้ ในวาระการประชุมจะมีการผ่านความเห็นชอบธรรมนูญของพรรคฉบับแก้ไขและดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการกลางพรรควาระต่อไป การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคจะจัดไปจนถึงวันที่ 22 มกราคมนี้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด