พิธีเปิดการรณรงค์วันอุตุนิยมวิทยาโลกปี 2019

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 23 มีนาคม ณ เมืองท่าไฮฟอง ได้มีการจัดพิธีเปิดการรณรงค์วันอุตุนิยมวิทยาโลกปี 2019 ในหัวข้อ “พระอาทิตย์ โลกและสภาพอากาศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากพระอาทิตย์ต่อชีวิตของมนุษย์ การรักษาสุขภาพในเชิงรุก การลดผลกระทบจากพระอาทิตย์และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อมีส่วนร่วมป้องกันและลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 
พิธีเปิดการรณรงค์วันอุตุนิยมวิทยาโลกปี 2019 - ảnh 1 นาย เลกงแถ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมกล่าวปราศรัยในพิธี (dangcongsan.vn)

ในการนี้ นาย เลกงแถ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเวียดนามได้เผยว่า“กิจกรรมวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมโยงและส่งเสริมประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมเข้าร่วมงานด้านการป้องกันและรับมือกับภัยธรรมชาติขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ส่วนข้อมูลและรายงานต่างๆของหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาเวียดนามได้มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ผมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับส่วนกลางและท้องถิ่นประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาในการพยากรณ์อากาศเพื่อป้องกันและลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ”

โอกาสนี้ ได้มีการจัดพิธีตั้งป้ายสถานีอุตุนิยมวิทยาที่มีอายุกว่า 100ปี ที่ สถานีอุตุนิยมวิทยาฝู่เหลียน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด