พิธีเปิดขบวนรถไฟคอนเทนเนอร์สายกวางโจว์ ประเทศจีน-เอียนเวียน เวียดนามจะมีขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม

(VOVWORLD) - พิธีเปิดขบวนรถไฟคอนเทนเนอร์สายกวางโจว์-ผิงเสียง ประเทศจีนและโด่งดัง-เอียนเวียน เวียดนามจะมีขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 

พิธีเปิดขบวนรถไฟคอนเทนเนอร์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการขนส่งสินค้าและแสดงให้เห็นถึงความพยายามยกระดับคุณภาพการบริการของภาคการขนส่งของเวียดนาม ขบวนรถไฟคอนเทนเนอร์ดังกล่าวมี20 ตู้ ใช้บริการขนส่งสินค้าที่เป็นเครื่องจักรกล อุปกรณ์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกและใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 35 ชั่วโมง.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด