พิธีเปิดตัวทูตแห่งสันถวไมตรีเพื่อภารกิจการพัฒนาชนบทใหม่

(VOVworld) – ในการนี้ ศาสตราจารย์ หว่างเจืองได้มอบใบรับรองเป็นทูตแห่งสันถวไมตรีเพื่อภารกิจการพัฒนาชนบทใหม่ แก่ นาง เลถิแห่ง ประธานเครือบริษัท หว่าง ยา บ๋าว

พิธีเปิดตัวทูตแห่งสันถวไมตรีเพื่อภารกิจการพัฒนาชนบทใหม่ - ảnh 1
พิธีแนะนำตัวทูตสันถวไมตรีเพื่อภารกิจการพัฒนาชนบทใหม่

(VOVworld) – เช้าวันที่ 23 มิถุนายน ณ กรุงฮานอย สหพันธ์สมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเวียดนาม ศูนย์วิจัย อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมชนเผ่าเวียดนามได้จัดพิธีแนะนำ“ตัวทูตสันถวไมตรีเพื่อภารกิจการพัฒนาชนบทใหม่”และโครงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสร้างสรรค์และพัฒนาชนบทใหม่เวียดนามโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ศาสตราจารย์ หว่างเจือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมเวียดนามได้เผยว่า “ปัจจุบัน ชนบทเวียดนามยังคงต้องได้รับการลงทุนพัฒนาในทุกด้านซึ่งโครงการพัฒนาวัฒนธรรมชนบทใหม่เป็นเพียงโครงการย่อยโครงการหนึ่ง แต่ผู้ดำเนินโครงการต้องพยายามดำเนินแนวทางของหน่วยงานการเกษตรเวียดนามเพื่อมีส่วนร่วมลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างเขตตัวเมืองกับเขตชนบทเพื่อนำแสงสว่างของวัฒนธรรมสู่ชนบทมากขึ้นและส่งผลให้วัฒนธรรมพัฒนาในผืนดินตัวอักษรเอสนี้ ทั้งนี้เป็นความปราถรนาและเป้าหมายสูงสุดของบรรดาผู้ร่างโครงการ”

ในการนี้ ศาสตราจารย์ หว่างเจืองได้มอบใบรับรองเป็นทูตแห่งสันถวไมตรีเพื่อภารกิจการพัฒนาชนบทใหม่แก่ นาง เลถิแห่ง ประธานเครือบริษัท หว่าง ยา บ๋าว ส่วนศูนย์วิจัย อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมชนเผ่าเวียดนามได้จัดพิธีเปิดตัววารสารเกี่ยวกับชนบทใหม่ที่มีชื่อว่า นิตยสารวัฒนธรรมเวียดนาม./.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด