พิธีเปิดถนนที่เชื่อมระหว่างด่านชายแดนเหลแทงของเวียดนามกับด่านชายแดน Oyadav ของกัมพูชา

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 19 กรกฎาคม ณ ด่านชายแดนเหลแทง ในจังหวัดยาลาย และด่านชายแดน Oyadav ในจังหวัดรัตนคีรีประเทศกัมพูชา ได้มีการจัดพิธีเปิดถนนที่เชื่อมระหว่างด่านชายแดนเหลแทงกับด่านชายแดน Oyadav ตามข้อตกลงและพิธีสารเกี่ยวกับการขนส่งทางบกทวิภาคีที่ลงนามกันเมื่อปี 1998 และปี 2005 
พิธีเปิดถนนที่เชื่อมระหว่างด่านชายแดนเหลแทงของเวียดนามกับด่านชายแดน Oyadav ของกัมพูชา - ảnh 1ภาพในพิธี 

ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลเวียดนามกับกัมพูชาระบุว่า จำนวนรถโดยสารและรถขนส่งสินค้าที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในเขตชายแดนระหว่าง 2 ประเทศผ่านด่านชายแดนต่างๆ รวมถึง ด่านชายแดนเหลแทง ในจังหวัดยาลาย และด่านชายแดน Oyadav ในจังหวัดรัตนคีรีคือ 500 คันต่อวัน ซึ่งการเปิดถนนดังกล่าวจะมีส่วนช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การท่องเที่ยวและกระชับสัมพันธไมตรีที่มีมาช้านานระหว่าง 2 ประเทศ ในการนี้ นาย จิ่งดิ่งหยุง รองนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้เผยว่า

“ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า การเปิดถนนสายนี้จะช่วยกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ศิลปะ การกีฬาและการท่องเที่ยวระหว่าง 2 ประเทศ โดยเฉพาะระหว่างจังหวัดยาลายกับจังหวัดรัตนคีรี และระหว่างจังหวัดต่างๆในเขตที่ราบสูงเตยเงวียนกับจังหวัดต่างๆในเขตตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชา ซึ่งเป็นพื้นฐานเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้ง 2 ประเทศและเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนที่อาศัยในเขตชายแดน”

พิธีเปิดถนนดังกล่าวคือกิจกรรมที่มีความหมายสำคัญก่อนการเยือนประเทศกัมพูชาของท่าน เหงวียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ในระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อรำลึกครบรอบ 50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและปีสามัคคีมิตรภาพเวียดนาม-กัมพูชา 2017.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด