พิธีเปิดปีการท่องเที่ยวแห่งชาติ๒๐๑๗จะมีขึ้นในค่ำวันที่๑๑กุมภาพันธ์ในจังหวัดลาวกาย

11 กุมภาพันธ์ 2560 - 15:26:22

พธเปดปการทองเทยวแหงชาต๒๐๑๗จะมขนในคำวนท๑๑กมภาพนธในจงหวดลาวกาย  hinh 0
เมืองซาปา จังหวัดลาวกาย
(VOVWorld)-ในค่ำวันที่๑๑กุมภาพันธ์  ณ จังหวัดลาวกาย จะมีการจัดพิธีเปิดปีท่องเที่ยวแห่งชาติ๒๐๑๗ ปีนี้จังหวัดลาวกายได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดปีการท่องเที่ยวแห่งชาติ โดยจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อแนะนำเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆในจังหวัดลาวกาย  สิ่งที่น่าสนใจคืองานเทศกาล๔ฤดูได้แก่ งานเทศกาลวสันต์วิหารเถือง  งานเทศกาลฤดูร้อนซาปา  งานเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงในตำบลอีตี๊ อำเภอบ๊าดซาดและงานเทศกาลแห่งฤดูหนาวในเมืองซาปา รวมทั้ง กิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ เช่น การแข่งขันจักรยานนานาชาติและการวิ่งมาราธอนข้ามภูเขา
ก่อนหน้านั้น เมื่อเช้าวันที่๑๑กุมภาพันธ์ จังหวัดลาวกายได้จัดพิธีเปิดงานเทศกาลวสันต์วิหารเถือง  พร้อมทั้ง ประกาศรับรองเทศกาลวสัต์วิหารเถืองเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมแห่งชาติ.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 มีนาคมปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 มีนาคมปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 235 ฉบับจากผู้ฟัง 42 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ไอศครีมถวีตะและไอศครีมจ่างเตี่ยนในกรุงฮานอย

ไอศครีมถวีตะและไอศครีมจ่างเตี่ยนในกรุงฮานอย

(VOVworld) - นอกเหนือจากเครื่องดื่มชนิดต่างๆแล้ว ไอศครีมถือเป็นเมนูอาหารว่างที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในฤดูร้อน โดยชาวเวียดนามทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือ ผู้ใหญ่ต่างชอบกินไอศครีม