พิธีเปิดเทศกาลวิหาร “โด” ปี 2019

(VOVWORLD) - การเปิดเทศกาลวิหารโดปี 2019 และรำลึก 1,009 ปีวันครองราชย์ของกษัตริย์ลี้ท้ายโต๋หรือลี้กงอ๋วน

วันที่ 19 เมษายน ซึ่งตรงกับวันที่ 15 เดือน 3 ตามจันทรคติ ณ จังหวัดบั๊กนิงห์ ได้มีการเปิดเทศกาลวิหารโดปี 2019 และรำลึก 1,009 ปีวันครองราชย์ของกษัตริย์ลี้ท้ายโต๋หรือลี้กงอ๋วน โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะลูกหลานของราชวงศ์ลี้ที่กำลังอาศัยในเวียดนามและสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมจำนวนมาก

เทศกาลวิหารโดจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 14-16 เดือน 3 ตามจันทรคติเพื่อแสดงถึงความสำนึกในคุณูปการของพระกษัตริย์ลี้กงอ๋วน ที่สถาปนาราชวงศ์ลี้และวางรากฐานให้แก่อารยธรรมของประชาชนด๋ายเหวียด พร้อมทั้งมีส่วนร่วมให้การศึกษาแก่คนรุ่นใหม่เกี่ยวกับคติประจำใจของชาติเวียดนาม “ดื่มน้ำต้องรำลึกถึงแหล่งที่มาของน้ำ” และทบทวนประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์ของประชาชาติเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด