พยายามปฏิบัติเป้าหมายต่างๆในแผนการของปี 2019

(VOVWORLD) -  เช้าวันที่ 6 มิถุนายน ในการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 7 สมัยที่ 14 ได้ตั้งกระทู้ถามนาย เหงียนหงอกเถียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยว ซึ่งตอบคำถามของผู้แทนสภาแห่งชาติ 40 ท่านเกี่ยวกับมาตรการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การลงโทษกรณีละเมิดกฎหมายด้านความเชื่อและศาสนา การบริหารการแสดงศิลปะ ภาพยนตร์ การถ่ายภาพและงานนิทรรศการ เป็นต้น
พยายามปฏิบัติเป้าหมายต่างๆในแผนการของปี 2019 - ảnh 1

ส่วนในการชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องถึงด้านวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยว รองนายกรัฐมนตรี หวูดึ๊กดาม ได้เผยว่า รัฐบาลได้กำชับให้กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวจัดทำโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นเศรษฐกิจหลัก

ในเช้าวันเดียวกัน รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ามบิ่งมิงห์ได้ตอบกระทู้ถามเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ – สังคมที่อยู่ภายใต้การบริหารของรัฐบาล โดยเผยว่า ถึงปลายไตรมาสที่ 2 ของปี 2019 สถานการณ์เศรษฐกิจสังคมของเวียดนามยังคงมีแนวโน้มดีขึ้น เศรษฐกิจมหภาคมีเสถียรภาพ ดัชชนีราคาผู้บริโภคหรือซีพีไอใน 5 เดือนแรกเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.74 ซึ่งต่ำที่สุดในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ภาคการเกษตรมีการพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพ ดัชชนีการผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 โดยหน่วยงานแปรรูปและการผลิตในเดือนพฤษภาคมได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 สูงที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา การรักษาความมั่นคงทางการเมือง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมและกิจกรรมการต่างประเทศได้รับการผลักดัน รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ามบิ่งมิงห์ ย้ำว่า            “ ในเวลาข้างหน้า รัฐบาลชี้นำให้กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นได้ติดตาม ทำงานในเชิงรุกเพื่อรับมือกับสถานการณ์โลกและสถานการณ์ภายในประเทศเพื่อปฏิบัติหน้าที่และมาตรการที่ได้วางไว้ในทุกด้านอย่างเคร่งครัดและพร้อมเพรียง พร้อมกับต้องพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในปี 2019 รัฐบาลกำลังพยายามปรับปรุงกลไก นโยบาย กฎหมายการลงทุนและกฎหมายสถานประกอบการให้มีความสมบูรณ์ตามแนวทางสร้างบรรยากาศการลงทุนประกอบธุรกิจที่โปร่งใสและเสมอภาคตามกลไกเชิงตลาด”

รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ามบิ่งมิงห์เผยว่า รัฐบาลได้ยื่นให้สภาแห่งชาติพิจารณาอนุมัติเสนอร่างกฎหมายการลงทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนฉบับแก้ไขตามแนวทางกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและลดระเบียบราชการ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด