พยายามพัฒนาจังหวัดเบ๊นแจให้เป็นจังหวัดที่คล่องตัวและเป็นศูนย์กลางมะพร้าวของเวียดนาม

(VOVWORLD) - ในการประชุมส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดเบ๊นแจปี 2017 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ท่าน เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีได้กำชับว่า ต้อง  พยายามพัฒนาจังหวัดเบ๊นแจให้เป็นจังหวัดที่คล่องตัวและเป็นศูนย์กลางผลิตมะพร้าวของเวียดนาม
พยายามพัฒนาจังหวัดเบ๊นแจให้เป็นจังหวัดที่คล่องตัวและเป็นศูนย์กลางมะพร้าวของเวียดนาม - ảnh 1ภาพการประชุม 

ท่าน เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีได้กำชับว่า ทางการจังหวัดฯต้องดึงดูดนักลงทุนที่มีทักษะการบริหารและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง จัดสรรค์ที่ดินให้แก่โครงการลงทุนต่างๆ รวมทั้งก่อสร้างนครเบ๊นแจ พัฒนาระบบไฟฟ้าและระบบคมนาคม จัดสรรค์แหล่งบุคลากรที่มีคุณภาพสูง ตลอดจนพร้อมทำการเปลี่ยนแปลงใหม่และปฏิรูปในด้านต่างๆ นอกจากนี้ ต้องเน้นปฏิบัติมาตรการทางยุทธศาสตร์ มีนโยบายใหม่เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและรูปแบบการเชื่อมโยงใหม่เพื่อให้จังหวัดเบ๊นแจกลายเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรม การเรียนรู้และความคิดริเริ่มเกี่ยวกับมาตรการรับมือภัยธรรมชาติและกำชับว่า“เทคโนโลยีคือกุญแจสู่อนาคต โดยต้องวางวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เกี่ยกวับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร การรักษาสุขภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจที่ใช้ประโยชน์จากมะพร้าว ซึ่งต้องพัฒนาพันธุ์มะพร้าว มีวิธีปลูกที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและมุ่งสู่การส่งออก”

โอกาสนี้ ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกช่วยจำเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือและพิธีมอบใบอนุญาตลงทุน รวมมูลค่า 45 ล้านล้านด่ง

หลังเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกได้ประชุมกับผู้บริหารจังหวัดเกี่ยวกับสถานการณ์พัฒนาเศรษฐกิจสังคมในท้องถิ่น โดยได้กำชับให้ทางการจังหวัดฯต้องพัฒนาการเกษตรที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ที่ดิน ทำการวางผังเขตตัวเมืองริมแม่นํ้าและริมทะเลควบคู่กับการพัฒนาการบริการการท่องเที่ยว พลังงานสะอาดและตลาดอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนทำการวิจัยแนวทางพัฒนาจังหวัดเบ๊นแจให้เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมและโลจิสติกที่สนับสนุนการพัฒนาการเกษตรระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด