พยายามสร้างก้าวกระโดดในการพัฒนาเศรษฐกิจในยามสันติ

(VOVWORLD) - เมื่อค่ำวันที่ 19 กรกฎาคม ณ จังหวัดเบ๊นแจ นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุกได้เข้าร่วมและกล่าวปราศรัยในวันงาน “เบ๊นแจ-ร่วมกันสร้างฐานะ” ปี 2017 ภายใต้หัวข้อ “start up-ศักยภาพและโอกาสสำหรับจังหวัดเบ๊นแจ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมะพร้าว” 
พยายามสร้างก้าวกระโดดในการพัฒนาเศรษฐกิจในยามสันติ - ảnh 1นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก กล่าวปราศรัยในวันงาน “เบ๊นแจ-ร่วมกันสร้างฐานะ” ปี 2017  (vietnamplus)

ท่าน เหงียนซวนฟุก ได้ชื่นชมจังหวัดเบ๊นแจ ซึ่งเป็นท้องถิ่นนำหน้าในการปฏิบัติมติฉบับต่างๆของรัฐเกี่ยวกับการทำธรุกิจ start up และการพัฒนาสถานประกอบการ ซึ่งถือเป็นแนวทางก้าวกระโดด อีกทั้งมีความประสงค์ว่า เยาวชนจังหวัดเบ๊นแจจะพยายามฟันฝ่าอุปสรรค ศึกษา ความรู้เพิ่มเติมเพื่อทำธุรกิจ start up “ในฐานะนายกรัฐมนตรี ผมขอส่งสาส์นว่า พรรคและรัฐให้ความสนใจเป็นอย่างมากถึงคนรุ่นใหม่ และอยากเดินพร้อมกับเยาวชน เยาวชนไม่เพียงแต่คืออนาคต แหล่งพลังและทรัพยากรในปัจจุบันเท่านั้น หากยังเป็นเจ้าของประเทศอีกด้วย รัฐบาลจะอำนวยความสะดวกเพื่อสร้างบรรยากาศการประกอบธุรกิจและสร้างฐานะที่สะดวกที่สุด แต่การทำธุรกิจ start up จะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพวกคุณ”

นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก เชื่อมั่นว่า ด้วยจิตใจแห่งการใฝ่การศึกษา มีความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นก้าวรุดหน้าไปของชาวเบ๊นแจรุ่นแล้วรุ่นเล่า เยาวชนจังหวัดเบ๊นแจจะร่วมกันสร้างก้าวกระโดดในการพัฒนาเศรษฐกิจในยามสันติ.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด