พยายามสร้างสรรค์นครตามกี่ให้เจริญรุ่งเรือง

(VOVworld) –ในหลายปีที่ผ่านมา จังหวัดกว๋างนามได้บรรลุผลสำเร็จที่น่ายินดีในการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม ซึ่งมีการพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว

พยายามสร้างสรรค์นครตามกี่ให้เจริญรุ่งเรือง - ảnh 1
นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กมอบของขวัญให้แก่ผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง

(VOVworld) – เมื่อค่ำวันที่ 24 สิงหาคม ณ นครตามกี่ จังหวัดกว๋างนามได้มีการจัดพิธีฉลองครบรอบ 110 ปีวันก่อตั้งเมืองตามกี่ พิธีรับเหรียญอิสริยาภรณ์เอกราชชั้น 3 และมติของนายกรัฐมนตรีที่รับรองเป็นนครระดับที่สอง ในการกล่าวปราศรัยในพิธี ท่านเหงียนซวนฟุ๊ก นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ย้ำว่า ในหลายปีที่ผ่านมา จังหวัดกว๋างนามได้บรรลุผลสำเร็จที่น่ายินดีในการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม ซึ่งมีการพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและเป็นท้องถิ่นที่สามารถจัดเก็บงบประมาณได้ในระดับสูงในภาคกลางเวียดนาม อยู่ที่กว่า 16 ล้านล้านด่ง ในเวลาข้างหน้า พรรคสาขา ทางการนครและประชาชนในนครตามกี่ต้องพยายามมากขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมปี 2016 และในระยะปี 2016-2020 “ต้องปฏิบัติภารกิจการสร้างสรรค์และบริหารการวางแผนตัวเมือง พยายามสร้างสรรค์ให้นครตามกี่นับวันยิ่งเจริญรุ่งเรือง ทันสมัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างสรรค์บรรยากาศที่อยู่อาศัยและพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชน เน้นลงทุน ยกระดับและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของตัวเมืองและระเบียบวินัยทางวัฒนธรรมและสังคมให้มีความสมบูรณ์ ทำการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมและโบราณสถาน เน้นพัฒนาการค้า การบริการและอุตสาหกรรม ส่งเสริมการลงทุน ขยายและพัฒนาเขตอุตสาหกรรมในท้องถิ่นต่อไป สร้างงานทำและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน พัฒนาการเกษตรตามแนวทางการเกษตรในตัวเมือง โดยมีเขตผลิตสินค้าแบบรวมศูนย์ พัฒนาสินค้าเฉพาะท้องถิ่น ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพด้านเศรษฐกิจและมีความปลอดภัยด้านอาหาร”.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด