พรรคสาขาของสำนักงานรัฐสภาผลักดันการนำรัฐธรรมนูญปี 2013 เข้าสู่ชีวิตต่อไป

(VOVworld) – ภายใต้แนวทางส่งเสริมเกียรติประวัติแห่งความสามัคคีและความเป็นเอกภาพ พรรคสาขาสำนักงานรัฐสภาได้พยายามบรรลุผลงานสำคัญๆ มีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของรัฐสภาในการปฏิบัติงานด้านร่างรัฐธรรมนูญ นิติบัญญัติ

พรรคสาขาของสำนักงานรัฐสภาผลักดันการนำรัฐธรรมนูญปี 2013 เข้าสู่ชีวิตต่อไป - ảnh 1
ท่าน เหงียนซิงหุ่ง ประธานรัฐสภา

(VOVworld) – ในสมัยที่ผ่านมา ภายใต้แนวทางส่งเสริมเกียรติประวัติแห่งความสามัคคีและความเป็นเอกภาพ พรรคสาขาสำนักงานรัฐสภาได้พยายามบรรลุผลงานสำคัญๆ มีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของรัฐสภาในการปฏิบัติงานด้านร่างรัฐธรรมนูญนิติบัญญัติ การตรวจสอบและอนุมัติปัญหาสำคัญๆของประเทศ ยกระดับบทบาท สถานะของรัฐสภา ทำให้การปฏิบัติงานของรัฐสภามีความใกล้ชิดกับประชาชน ได้รับความเห็นพ้อง การสนับสนุนและการชื่นชมจากประชาชน ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมใหญ่พรรคสาขาสำนักงานรัฐสภาครั้งที่ 13 เมื่อเช้าวันที่ 29 กรกฎาคม ท่าน เหงียนซิงหุ่ง ประธานรัฐสภาได้เสนอว่า ในสมัยต่อไป พรรคสาขาสำนักงานรัฐสภาต้องผลักดันการนำรัฐธรรมนูญปี 2013 เข้าสู่ชีวิต กำหนดเป้าหมายและหน้าที่เพื่อให้คำปรึกษา สนับสนุนรัฐสภาเพื่อตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ผลักดันงานด้านการสร้างสรรค์พรรค ยกระดับทักษะความสามารถในการนำและพลังในการต่อสู้ของพรรค สร้างสรรค์แถวขบวนเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคให้มีความเข้มแข็งด้านการเมือง มีความบริสุทธิ์ มีทักษะวิชาชีพและแบบแผน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด