พรรคและรัฐชื่นชมบทบาทและการมีส่วนร่วมของพุทธสมาคมเวียดนาม

(VOVWORLD) -เช้าวันที่21พฤศจิกายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการประชุมสมัชชาใหญ่ผู้แทนพุทธสมาคมเวียดนามทั่วประเทศครั้งที่8วาระปี2017-2022ภายใต้หัวข้อ "สติปัญญา-ระเบียบวินัย-ผสมผสานและพัฒนา"  โดยมีบรรดาผู้นำพรรคและรัฐเวียดนาม พระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเวียดนามทั้งภายในและต่างประเทศ1,250 คนเข้าร่วม 
พรรคและรัฐชื่นชมบทบาทและการมีส่วนร่วมของพุทธสมาคมเวียดนาม - ảnh 1ภาพของการประชุม(Photo: TTXVN) 

วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมความตั้งใจของพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเวียดนามในการผลักดันสติปัญญาของหมู่คณะ การรักษาระเบียบวินัย ส่งเสริมความสามัคคี ความกลมกลืน การผสมผสานของพุทธสมาคมเวียดนามเพื่อพัฒนาพุทธสมาคมอย่างเข้มแข็งและเดินพร้อมกับประชาชาติ ในการกล่าวปราศรัยในพิธี นาย เวืองดิ่งเหวะ รองนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ย้ำว่า “พร้อมกับพรรคและประชาชน พระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเวียดนามได้ทุ่มเทสติปัญญาและจิตใจในการเข้าร่วมขบวนการแข่งขันรักชาติ     กิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม การช่วยเหลือผู้สูงอายุไร้ที่พึ่ง เด็กกำพร้าและผู้ยากจน เป็นต้น ปฏิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่และการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน การสร้างสรรค์ชีวิตที่มีอารยธรรมและก้าวหน้า  ซึ่งผลงานดังกล่าวได้เป็นการแสดงให้เห็นว่า พุทธสมาคมเวียดนามเป็นองค์การศาสนาที่มีเกียรติประวัติแห่งความรักชาติและมีความผูกพันกับประชาชาติ  พรรคและรัฐชื่นชมบทบาทและการมีส่วนร่วมของพุทธสมาคมเวียดนามในการปลดปล่อยประชาชาติในอดีตและภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศในปัจจุบันบนพื้นฐานของเสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเลื่อม มหาสามัคคีชนในชาติ ความสามัคคีและความยุติธรรมทางศาสนา”

รองนายกรัฐมนตรี เวืองดิ่งเหวะได้กำชับให้กระทรวง หน่วยงานและทางการทุกระดับให้ความสนใจต่องานด้านการประชาสัมพันธ์แนวทางและนโยบายของพรรค กฎหมายของรัฐเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศ ประชาชนทุกชั้นชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับจุดยืนที่ให้ความเคารพและค้ำประกันใช้สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเลื่อมใสศรัทธาและความสามัคคีระหว่างศาสนาต่างๆของพรรคและรัฐเวียดนาม อำนวยความสะดวกให้แก่ศาสนาต่างๆ โดยเฉพาะ พุทธศาสนาประกอบศาสนากิจตามกฎหมาย สนับสนุนการประกอบศาสนากิจที่มีเสถียรภาพในเวียดนาม

ในการประชุมครั้งนี้ บรรดาผู้แทนเน้นหารือเกี่ยวกับปัญหาที่สำคัญต่างๆ เช่น การพัฒนาพุทธสมาคม งานด้านการฝึกอบรมและการฝึกอบรมพระภิกษุสงฆ์  กิจกรรมการกุศาล งานด้านการวิจัยพุทธศาสนา งานด้านการสร้างสรรค์และปกป้องปิตุภูมิ การแก้ไขกฎบัตรของพุทธสมาคมเวียดนามให้สอดคล้องกับการดำเนิงานในระยะปัจจุบัน  สอดคล้องกับกฎหมายในสภาวการณ์ที่กฎหมายการนับถือศาสนาและความเลื่อมใสศรัทธาจะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่เดือนมกราคมปี2018.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด