ฟอรั่มนักธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเวียดนามปี๒๐๑๔

(VOVworld) – ท่านหวูดึ๊กดามยืนยันถึงความตั้งใจที่จะปฏิบัติยุทธศาตร์พัฒนาอย่างยั่งยืนในเวียดนาม โดยเฉพาะ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ฟอรั่มนักธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเวียดนามปี๒๐๑๔ - ảnh 1
ท่านหวูดึ๊กดาม รองนายกรัฐมนตรีกล่าวปราศรัยต่อฟอรั่มนักธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของเวียดนามปี๒๐๑๔(Photo: baomoi.com)

(VOVworld) –  เช้าวันที่๒๑เดือนนี้ ณ กรุงฮานอย หอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม สภานักธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเวียดนามและสภาอังกฤษ–เวียดนามได้จัดฟอรั่มนักธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเวียดนามปี๒๐๑๔โดยมีท่านหวูดึ๊กดามรองนายกรัฐมนตรีและผู้แทนกว่า๒๐๐คนซึ่งเป็นตัวแทนขององค์การระหว่างประเทศ องค์การNGO นักธุรกิจและสมาพันธ์นักธุรกิจเข้าร่วม

ในการนี้ ท่านหวูดึ๊กดาม รองนายกรัฐมนตรีและประธานสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกล่าวว่า“ด้วยจำนวนประชากรเกือบ๑๐๐ล้านคนในปัจจุบันและในสภาวการณ์ที่อาเซียนจะมุ่งสู่การเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี๒๐๑๕ และกำลังเจรจาข้อตกลงทางการค้าและการลงทุนพหุภาคีหลายฉบับ เวียดนามต้องพัฒนาเพื่อลดช่องว่างกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อมีส่วนร่วมในภูมิภาคและโลกอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลเวียดนามกำหนดว่า ในปี๒๐๑๔และปีต่อๆไป จะมีปฏิบัติการที่จริงจังเพื่อร่วมกับชมรมนักธุรกิจและสำนักงาน องค์การมวลชนในสังคมปรับปรุงบรรยากาศการประกอบธุรกิจให้ดีขึ้น”
ท่านหวูดึ๊กดามยืนยันถึงความตั้งใจที่จะปฏิบัติยุทธศาตร์พัฒนาอย่างยั่งยืนในเวียดนาม โดยเฉพาะ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การปรับปรุงสวัสดิการสังคม และบทบาทของสถานประกอบการ พร้อมทั้งแสดงความประสงค์ว่า องค์การระหว่างประเทศต่างๆจะให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเวียดนามในด้านนี้./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด