ฟอรั่มสถานประกอบการเวียดนามกึ่งวาระปี 2013

(VOVworld) – ตัวแทนของสถานประกอบการ วิทยากรทั้งในและต่างประเทศได้เน้นหารือถึงเนื้อหาต่างๆ เช่นบรรยากาศการประกอบธุรกิจในเวียดนาม ประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานธนาคาร ตลาดเงินทุน การลงทุนและการค้า

ฟอรั่มสถานประกอบการเวียดนามกึ่งวาระปี 2013 - ảnh 1
ฟอรั่มสถานประกอบการเวียดนามกึ่งวาระปี 2013 (sggp.org.vn)

(VOVworld) – เช้าวันที่ 3 มิถุนายน ณ กรุงฮานอย พันธมิตรฟอรั่มสถานประกอบการเวียดนามกับกระทรวงวางแผนและการลงทุน องค์กรการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำเวียดนามจัดฟอรั่มสถานประกอบการเวียดนามกึ่งวาระปี 2013 ภายใต้หัวข้อ “ระยะใหม่ในการปฏิรูปเศรษฐกิจ จากระเบียบวาระการประชุมสู่การปฏิบัติการ” โดยมีการเข้าร่วมเป็นครั้งแรกของสมาพันธ์สถานประกอบการอินเดียประจำเวียดนามซึ่งทำให้จำนวนสมาพันธ์ที่เป็นตัวแทนของชมรมผู้ประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศที่เข้าร่วมฟอรั่มเพิ่มขึ้นเป็น 15 ราย ในการนี้ ตัวแทนของสถานประกอบการ วิทยากรทั้งในและต่างประเทศได้เน้นหารือถึงเนื้อหาต่างๆ เช่นบรรยากาศการประกอบธุรกิจในเวียดนาม ประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานธนาคาร ตลาดเงินทุน การลงทุนและการค้า โครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ การท่องเที่ยว การศึกษาและฝึกอบรมและทรัพยากรแร่ธาตุ เป็นต้น ในการกล่าวปราศรัยในฟอรั่ม ท่าน Vũ Văn Ninh รองนายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมส่วนร่วมของสำนักงาน สมาพันธ์และองค์การระหว่างประเทศประจำเวียดนามในการผลักดันความสัมพันธ์ร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างเวียดนามกับประเทศต่างๆและสนับสนุนเวียดนามในกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก ท่าน Vũ Văn Ninh ได้ชี้ชัดว่า ใน 5 เดือนแรกของปีนี้ จากการปฏิบัติมาตรการต่างๆอย่างพร้อมเพรียงกัน เวียดนามได้พยายามและมีการเปลี่ยนแปลงเป็นที่น่ายินดี แต่ตามการคาดการณ์ เศรษฐกิจโลกยังมีการผันผวนอย่างซับซ้อน มีการฟื้นตัวอย่างล่าช้าและยังไม่มีเสถียรภาพ ส่วนเศรษฐกิจของเวียดนามนั้นยังประสบอุปสรรค์มากมายและเศราฐกิจมหภาคยังมีความล่อแหลมอยู่ ดังนั้น ในเวลาที่จะถึง รัฐบาลจะชี้นำให้หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆเน้นปฏิบัติกลุ่มมาตรการและนโยบายที่ได้ระบุในมติ01และ02ของรัฐบาลและมติในการประชุมประจำเดือนของรัฐบาลเป็นอย่างดีเพื่อปฏิบัติเป้าหมายเพิ่มเสถียรภาพให้แก่เศรษฐกิจมหภาค ควบคุมภาวะเงินเฟ้อและบรรลุการขยายตัวในระดับสูงกว่าปี 2012 ท่าน Vũ Văn Ninh ได้ย้ำว่าปฏิบัติมาตการแก้ไปอุปสรรค์ให้แก่การผลิตและประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยเฉพาะนโยบายขยายระยะเวลาการชำระภาษี การยกเว้นภาษี การลดภาษีและนโยบายให้การสนับสนุนด้านสินเชื่อ ตรวจสอบ ปรับปรุงระเบียบการและนโยบายที่ล้าสมัยอย่างทันการณ์ ตรวจสอบการปฏิรูปนโยบายด้านภาษี ค่าธรรมเนียม ขั้นตอนการลงทะเบียนประกอบธุรกิจ สินเชื่อ ภาษีศุลกากรและอสังหาริมทรัพย์ ปฏิบัติมาตการพัฒนาตลาดภายในประเทศ พร้อมทั้งผลักดันการส่งออก ผลักดันการประสานงานในการบริหารตลาด ราคา ต่อต้านและแก้ไขพฤติกรรมที่ละเมิดกฏหมายอย่างเคร่งครัด ป้องกันสถานการณ์การแจ้งราคาเท็จ การหนีภาษี ผูกขาดตลาดและแก้ไขปัญหาการค้าของเถื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด