ฟอรั่มเอเชียโป๋อ้าว ปี 2017 ในหัวข้อ “อนาคตของโลกาภิวัตน์กับการเปิดเสรีทางการค้า

(VOVworld) - ฟอรั่มเอเชียโป๋อ้าว ปี 2017 ในหัวข้อ “อนาคตของโลกาภิวัตน์กับการเปิดเสรีทางการค้ากำลังมีขึ้น ณ   เมืองโป๋อ้าว มณฑล ไหหนาม ประเทศจีน ในระหว่างวันที่ 23 – 26 มีนาคม 

ฟอรั่มเอเชียโป๋อ้าว ปี 2017 ในหัวข้อ “อนาคตของโลกาภิวัตน์กับการเปิดเสรีทางการค้า - ảnh 1
ภาพฟอรั่มเอเชียโป๋อ้าว ปี 2016 (Photo: vietnamplus.vn)

(VOVworld) - ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุเวียดนามประจำประเทศจีนรายงานว่า ฟอรั่มเอเชียโป๋อ้าว ปี 2017 ในหัวข้อ “อนาคตของโลกาภิวัตน์กับการเปิดเสรีทางการค้ากำลังมีขึ้น ณ   เมืองโป๋อ้าว มณฑล ไหหนาม ประเทศจีน ในระหว่างวันที่ 23 – 26 มีนาคม ในกรอบฟอรั่ม จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การสัมมนาเชิงวิชาการ การประชุมโต๊ะกลมและการสนทนาเกี่ยวกับสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจโลกและเอเชีย โดยเน้นเนื้อหาหลัก 4 ประการ ได้แก่ ปัญหาโลกาภิวัตน์ การขยายตัวด้านเศรษฐกิจ การปฏิรูปและรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังหารือถึงปัญหาที่ร้อนระอุต่างๆ เช่น การก่อสร้าง “หนึ่งระเบียง หนึ่งเส้นทาง” เศรษฐกิจแบ่งปันและปัญหาของผู้ใช้แรงงาน
ฟอรั่มเอเชียโป๋อ้าว ปี 2017 เป็นโอกาสเพื่อให้ฝ่ายต่างๆแสวงหาเสียงพูดเดียวกัน มาตรการรับมือกับความเสี่ยงและอุปสรรคในกระบวนการโลกาภิวัตน์ การแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจพัฒนา ตลอดจนการประเมินเกี่ยวกับผลกระทบจากกระบวนการโลกาภิวัตน์ต่อผลประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายที่ไม่เข้าร่วมกระบวนการนี้.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด