ฟอรั่มแก้ไขปัญหาความร่วมมือต่างๆระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน

(VOVWORLD) - ฟอรั่มแก้ไขปัญหาความร่วมมือต่างๆระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนได้มีขึ้นเมื่อเช้าวันที่ 11 ตุลาคม ณ เมืองตามกี่  ซึ่งเป็นเวทีสนทนาเกี่ยวกับความร่วมมือลงทุนตามรูปแบบระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนระดับท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศ 
ฟอรั่มแก้ไขปัญหาความร่วมมือต่างๆระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน - ảnh 1นาย ดั่งฮวีดง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวางแผนและการลงทุน 

การจัดฟอรั่มนี้ช่วยให้สถานประกอบการได้พบปะสังสรรค์และสนทนากับกระทรวง หน่วยงานส่วนกลางและทางการปกครองท้องถิ่นต่างๆ แก้ไขอุปสรรคให้แก่สถานประกอบการและทางการปกครองท้องถิ่นอย่างทันการณ์ นาย ดั่งฮวีดง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวางแผนและการลงทุนได้แสดงความเห็นว่า พีพีพีคือวิธีการลงทุนใหม่ในเวียดนาม นอกจากกรอบทางนิตินัยที่ถูกกำหนดและต้องได้รับการปฏิบัติ กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆมีจุดเด่นเฉพาะจนนำไปสู่ประสบการณ์ในการปฏิบัติโครงการในแต่ละท้องถิ่น “ผลสำเร็จของรูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนไม่เพียงแต่ระบุในนโยบาย หากเป็นความมุ่งมั่นและการเป็นฝ่ายรุกในการปฏิบัติของสำนักงานและท้องถิ่นทุกแห่ง ด้วยเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่พัฒนาในเชิงสร้างสรรค์และปฏิบัติ ฟอรั่มในวันนี้คือความพยายามเป็นอย่างมากของจังหวัดกว๋างนามในการผลักดันรูปแบบพีพีพีของท้องถิ่นและทั่วประเทศ ผมหวังว่า ในฟอรั่มนี้ ท้องถิ่นต่างๆจะจัดฟอรั่มในท้อถิ่นอื่นๆในขอบเขตที่กว้างใหญ่มากขึ้นให้แก่นักลงทุน สถานประกอบการ องค์กรการเงิน เพื่อมุ่งสู่บรรยากาศการลงทุนพีพีพีของเวียดนามที่มีประสิทธิภาพ แข่งขันและโปร่งใส”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด