ฟอรั่ม "การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและพลเมืองโลก"ปี2019

(VOVWORLD) -เช้าวันที่2กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย องค์การยูเนสโก้ได้ประสานกับกระทรวงศึกษาและฝึกอบรมเวียดนาม จัดฟอรั่ม "การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและพลเมืองโลก"ปี2019 โดยมีผู้แทน350คนซึ่งเป็นผู้บริหาร นักวางนโยบาย ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วม

บรรดาผู้แทนได้เสนอผลงานวิจัยของยูเนสโก้เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับจิตสำนึก ความรู้สึก-สังคมและพฤติกรรมในการศึกษาเพื่อสังคมที่มั่นคง สันติ การนำแผนการพัฒนาการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกอบรมพลเมืองโลกเข้าในระบบการศึกษาทุกระดับ แลกเปลี่ยนวิธีการเข้าถึงศักยภาพและการเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อใช้ศักยภาพการพัฒนาการศึกษาทั้งระดับอนุบาล ประถมและมัธยม เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านนี้

ในกรอบของฟอรั่มได้มีการจัดประชุมใหญ่7นัด การหารือตามกลุ่ม4นัดเพื่อผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนและขยายโอกสความร่วมมือเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฟอรั่มนี้จะจัดไปจนถึงวันที่3กรกฎาคม.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด