ภารกิจของนายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุกที่จังหวัดบ่าเหรี่ยหวุงเต่า

(VOVWORLD) - ในกรอบการเยือนจังหวัดบ่าเหรี่ยหวุงเต่า เช้าวันที่ 21 กรกฎาคม นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้เดินทางไปเยือนท่าเรือนานาชาติก๊ายแมปที่บริหารโดยบริษัทหุ้นส่วนท่าเรือนานาชาติก๊ายแมปหรือซีเอ็มไอที ซึ่งเป็นท่าเรือคอนเทนเนอร์สังกัดอำเภอเตินแถ่ง มีพื้นที่ 48 เฮกตาร์และมีความบรรจุกว่า 1.1 ล้าน TEU 
ภารกิจของนายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุกที่จังหวัดบ่าเหรี่ยหวุงเต่า - ảnh 1นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก เดินทางไปเยือนท่าเรือนานาชาติก๊ายแมป (vietnamplus)

ในการกล่าวปราศรัยในการประชุม ท่าน เหงียนซวนฟุก ได้ชื่นชมความพยายามของบริษัท และสั่งให้ผู้บริหารของบริษัทำการปฏิรูป ลดเวลาการทำระเบียบราชการ พิธีการศุลกากรและการขนถ่ายสินค้าตามเจตนารมณ์ one stop service ควบคู่กันนั้น ต้องให้ความสนใจถึงการลงทุนเทคโนโลยีที่ทันสมัย โครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้สามารถขนถ่ายสินค้ามีความรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ในโอกาสรำลึกครบรอบ 70 ปีวันทหารทุพพลภาพและพลีชีพเพื่อชาติ 27 กรกฎาคม นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนและมอบของขวัญให้แก่ทหารทุพพลภาพ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทหารทุพพลภาพและผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองลองเดิ๊ด โดยยืนยันว่า พรรคและรัฐให้ความสนใจถึงนโยบายตอบแทนบุญคุณทหารทุพพลภาพและผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองอยู่เสมอ “พรรคและรัฐเวียดนามถือนโยบายตอบแทนบุญคุณและนโยบายด้านกองทัพคือนโยบายสำคัญขั้นพื้นฐานในระบบสวัสดิการสังคมของเวียดนาม พรรคและรัฐปรับปรุงกลไก นโยบายกฎหมายให้มีความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องในสภาวการณ์ที่ประเทศยังคงประสบอุปสรรคมากมาย ปัญหาการดูแลทหารทุพพลภาพ ครอบครัวของทหารพลีชีพเพื่อชาติและครอบครัวของผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองคือหน้าที่สำคัญ”

บ่ายวันเดียวกัน ท่าน เหงียนซวนฟุก ได้ประชุมกับผู้บริหารของกระทรวง  หน่วยงานและทางการจังหวัดบ่าเหรี่ยหวุงเต่าเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ทางเศรษฐกิจสังคมโดยเสนอให้จังหวัดตรวจสอบมาตรฐานด้านเศรษฐกิจสังคมปี 2017 ปฏิบัติมติฉบับต่างๆของส่วนกลางและจังหวัดเพื่อบรรลุการขยายตัวที่สูงขึ้น มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาของประเทศ ให้ความสนใจถึงการวางผังการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของอำเภอเกาะกงดอ เพิ่มเส้นทางบินไปยังกงดอให้มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของอำเภอะเกาะนี้.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด