ภารกิจของประธานสภาแห่งชาติเหงวียนถิกิมเงินในประเทศเนเธอร์แลนด์

(VOVWORLD) - ในกรอบการเยือนประเทศเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการ เมื่อบ่ายวันที่ 26 มีนาคม ณ กรุงเฮก นาง เหงวียนถิกิมเงิน ประธานสภาแห่งชาติได้ให้การต้อนรับนาย René Van Der Plas ผู้อำนวยการท่าเรือนานาชาติร็อตเตอร์ดัม
ภารกิจของประธานสภาแห่งชาติเหงวียนถิกิมเงินในประเทศเนเธอร์แลนด์ - ảnh 1ประธานสภาแห่งชาติเหงวียนถิกิมเงินให้การต้อนรับผู้อำนวยการท่าเรือนานาชาติร็อตเตอร์ดัม 

นาง เหงวียนถิกิมเงินได้เสนอให้ผู้บริหารท่าเรือร็อตเตอร์ดัมให้ความช่วยเหลือนครโฮจิมินห์และท้องถิ่นต่างๆของเวียดนามในการวางผัง ก่อสร้างและบริหารโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ การฝึกอบรมเกี่ยวกับการเดินเรือ การให้บริการโลจิสติกส์ การรับมือกับปัญหาน้ำขึ้นและปัญหาน้ำท่วมในเขตตัวเมือง พร้อมทั้งชื่นชมโครงการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศและความร่วมมือในการเดินเรือ ท่าเรือและการคมนาคมทางน้ำระหว่างเวียดนามกับเนเธอร์แลนด์ภายใต้การอุปถัมภ์ของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์และเชื่อมั่นว่า โครงการนี้จะมีส่วนร่วมเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งคมนาคมในรูปแบบต่างๆให้แก่เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงและนครโฮจิมินห์

ส่วนในการพบปะกับหัวหน้าหอการค้าเนเธอร์แลนด์-เวียดนาม หรือ NVCC ประธานสภาแห่งชาติ เหงวียนถิกิมเงิน ได้แสดงความประสงค์ว่า NVCC จะสนับสนุนสถานประกอบการที่เข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในเวียดนามมากขึ้น พร้อมทั้งยืนยันว่า จากบทบาทเป็นสำนักงานนิติบัญญัติ สภาแห่งชาติเวียดนามให้คำมั่นที่จะสร้างกรอบกฎหมายที่สะดวก โปร่งใสและยุติธรรมให้แก่สถานประกอบการต่างชาติ รวมถึงสถานประกอบการเนเธอร์แลนด์ให้เข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจระยะยาวในเวียดนาม และแสดงความประสงค์ว่า NVCC จะเป็นสะพานเชื่อมสถานประกอบการที่มีแผนขยายการลงทุนประกอบธุรกิจในเวียดนามกับโครงการลงทุนในด้านที่เนเธอร์แลนด์มีจุดแข็งและเวียดนามมีความต้องการ ส่วนผู้บริหาร NVCC ได้ให้ความสำคัญต่อบรรยากาศการลงทุนในเวียดนาม พร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจเวียดนามและโอกาสการลงทุนในเวียดนามของนักลงทุนเนเธอร์แลนด์และเผยว่า NVCC จะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อเชื่อมโยงสถานประกอบการทั้ง 2 ประเทศ ส่วนในการพบปะกับรองข้าหลวงใหญ่โครงการเขตที่ราบลุ่มเนเธอร์แลนด์ นาง เหงวียนถิกิมเงินได้แสดงความประสงค์ว่า เนเธอร์แลนด์จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน รวมถึงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาและการระดมแหล่งพลังด้านการเงิน ส่วนรองข้าหลวงใหญ่โครงการเขตที่ราบลุ่มเนเธอร์แลนด์ได้แสดงความประสงค์ว่า จะสนับสนุนเวียดนามแก้ไขผลเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด