ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามในบัลแกเรีย

(VOVWORLD) - ในกรอบการเยือนประเทศบัลแกเรีย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามฝามบิ่งมิงห์ได้พบปะหารือกับประธานรัฐสภาบัลแกเรีย Tsveta Karayacheva และเจรจากับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบัลแกเรีย Ekaterina Zaharieva
ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามในบัลแกเรีย - ảnh 1รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามฝามบิ่งมิงห์และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบัลแกเรีย Ekaterina Zaharieva
 

ในการพบปะหารือกับประธานรัฐสภาบัลแกเรีย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามได้เสนอให้รัฐสภาบัลแกเรียสนับสนุนรัฐบาลทั้งสองประเทศปฏิบัติมาตรการขยายความสัมพันธ์ทวิภาคีให้พัฒนาอย่างรอบด้านและจริงจัง พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้ชมรมชาวเวียดนามในบัลแกเรียสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดีที่สุดเพื่อมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาของทั้งสองประเทศ ส่วนประธานรัฐสภาบัลแกเรียสนับสนุนการลงนามอนุมัติข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเวียดนามกับสหภาพยุโรปโดยเร็ว เพื่อเปิดโอกาสให้แก่สถานประกอบการทั้งสองประเทศขยายการลงทุนประกอบธุรกิจและร่วมมือ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องกันว่า รัฐสภาทั้งสองประเทศควรขยายการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ในด้านนิติบัญญัติและการปฏิรูปตุลาการ ซึ่งเป็นด้านที่เวียดนามกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ส่วนในการเจรจากับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบัลแกเรีย Ekaterina Zaharieva ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจให้ขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่ทัดเทียมกับความสัมพันธ์ทางการเมืองและศักยภาพของทั้งสองประเทศ รองนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้เสนอให้บัลแกเรียขยายการลงทุนในเวียดนามในด้านที่เป็นจุดแข็งของบัลแกเรียและเวียดนามมีความต้องการ เช่น การแพทย์ การเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เทคโนโลยีสารสนเทศ พลังงานหมุนเวียนและการบริหารตัวเมือง อำนวยความสะดวกให้สินค้าการเกษตรของเวียดนาม เช่น ผลไม้ ผักและสัตว์น้ำเจาะตลาดบัลแกเรีย

สำหรับปัญหาระหว่างประเทศและภูมิภาคที่ต่างให้ความสนใจ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องประสานงานและสนับสนุนกันมากขึ้นในฟอรั่มพหุภาคีเพื่อยกระดับสถานะของทั้งสองประเทศและความร่วมมือเพื่อธำรงสันติภาพ เสถียรภาพ ความร่วมมือและการพัฒนาในภูมิภาคและโลก แก้ไขการพิพาทด้วยสันติวิธีบนพื้นฐานของกฎหมายสากล โดยเฉพาะอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องขยายความร่วมมือในด้านวัฒนธรรมและการศึกษา เป็นต้น

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามและบัลแกเรียได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกการมอบอสังหาริมทรัพย์ของสำนักงานตัวแทนการทูตของทั้งสองประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด