มุ่งปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญปี1992ฉบับแก้ไขให้สมบูรณ์ต่อไป

(VOVWorld) – บรรดาผู้แทนได้แสดงความคิดเห็นต่อชื่อประเทศ สิทธิมนุษยชน สิทธิ์ร้องเรียนและเปิดโปงการกระทำผิดและกลไกการบริหารท้องถิ่น เกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชน บรรดาผู้แทนเห็นว่า ทุกคนต้องให้ความเคารพสิทธิของคนอื่นตามรัฐธรรมนูญและกฏหมาย ทุกคนมีสิทธิ์ร้องเรียนและเปิดโปงการกระทำผิดต่อสำนักงาน องค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่แก้ไขตามกฏหมาย
(VOVWorld) –  ในกรอบการประชุมรัฐสภา ครั้งที่๕ สมัยที่๑๓ บรรดาผู้แทนได้อภิปรายร่างรัฐธรรมนูญปี๑๙๙๒ โดยในช่วงเช้า บรรดาผู้แทนได้แสดงความคิดเห็นต่อชื่อประเทศ สิทธิมนุษยชน สิทธิ์ร้องเรียนและเปิดโปงการกระทำผิดและกลไกการบริหารท้องถิ่น เกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชน บรรดาผู้แทนเห็นว่า ทุกคนต้องให้ความเคารพสิทธิของคนอื่นตามรัฐธรรมนูญและกฏหมาย ทุกคนมีสิทธิ์ร้องเรียนและเปิดโปงการกระทำผิดต่อสำนักงาน องค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่แก้ไขตามกฏหมาย สำหรับระเบียบการปกป้องรัฐธรรมนูญ นายBùi Mạnh Hùng ผู้แทนรัฐสภาจังหวัดBình Phước กล่าวว่า ปัจจุบัน พวกเรากำลังสร้างสรรค์รัฐสังคมนิยม การค้ำประกันความเป็นเอกภาพของทั้งระบบกฏหมายจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น จำเป็นที่จะต้องมีสำนักงานปกป้องรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระดังที่ได้ระบุในร่างรัฐธรรมนูญและควรเปลี่ยนชื่อเป็นสภาปกป้องรัฐธรรมนูญ โดยมีประธานประเทศเป็นหัวหน้าและมีอำนาจขอร้องให้สำนักงานต่างๆแก้ไขและเพิ่มเติมเอกสารที่ประกาศใช้ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด ส่วนนายNguyễn Viết Nhiên ผู้แทนรัฐสภาเมืองท่าไฮฟองกล่าวว่า “จากสถานการณ์ที่เป็นจริงในเวียดนามในหลายปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า การปกป้องรัฐธรรมนูญเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานต่างๆของรัฐสภา แต่ระเบียบการตรวจตราและตรวจสอบและ การแก้ไขการกระทำที่ละเมิดรัฐธรรมนูญในด้านนิติบัญญัติ การบริหาร และตุลาการยังขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น การจัดตั้งสภารัฐธรรมนูญซึ่งเป็นสำนักงานอิสระเพื่อช่วยเหลือรัฐสภาพิจารณา และมีข้อสรุปเกี่ยวกับความชอบด้วยกฏหมายและรัฐธรรมนูญของเอกสารกฏหมายที่สำนักงานส่วนกลางและท้องถิ่นประกาศเป็นสิ่งจำเป็นและ เพื่อให้สภารัฐธรรมนูญสามารถยืนยันสถานะของตน ผมขอเสนอมอบหมายให้สภารัฐธรรมนูญมีสิทธิตัดสินต่อเอกสารที่ละเมิดกฏหมาย ขยายอำนาจของสภารัฐธรรมนูญในการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมือง สภารัฐธรรมนูญต้องดำเนินงานเป็นประจำ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนขององค์กรรัฐและผู้เชี่ยวชาญทางนิตินัยที่มีประสบการณ์”
มุ่งปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญปี1992ฉบับแก้ไขให้สมบูรณ์ต่อไป - ảnh 1
นายBùi Mạnh Hùng ผู้แทนรัฐสภาจังหวัดBình Phước

เกี่ยวกับปัญหาทางการปกครองท้องถิ่น บรรดาผู้แทนเห็นว่า ควรวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ทางการปกครองท้องถิ่นที่กระทัดรัดและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และควรสรุปผลกิจกรรมของสภาประชาชนระดับเขต อำเภอ แขวงซึ่งถือเป็นพื้นฐานเพื่อแก้ไขเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในรัฐธรรมนูญ  เกี่ยวกับองค์กรรัฐธรรมนูญที่อิสระที่ระบุในรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรก เช่น สภารัฐธรรมนูญ และสภาเลือกตั้ง   ในการหารือช่วงบ่าย ที่ประชุมรัฐสภาได้เสนอให้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา สำนักงานต่างๆในรัฐสภา รัฐบาลและกลไกการบริหารท้องถิ่น เป็นต้น ในการกล่าวสรุปการหารือร่างรัฐธรรมนูญปี1992ฉบับแก้ไขรองประธานรัฐสภาอวงจูลิวได้ประเมินว่า การหารือได้เป็นไปอย่างจริงจังมีประชาธิปไตย เปิดเผยและตรงไปตรงมา โดยรวมแล้วผู้แทนรัฐสภาได้เห็นพ้องกับรายงานการรวบรวมความเห็นและปรับปรุงเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขโดยเฉพาะประเด็นที่เป็นหลักการที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของระบอบการเมือง ของเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคมและการป้องกันประเทศ เกี่ยวกับชื่อประเทศผู้แทนทุกคนเห็นชอบการคงชื่อเดิมคือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และยืนยันรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นรัฐของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน ในประเด็นที่ระบุถึงบทบาทของพรรคคอมมิวนิสต์ ความเห็นต่างๆได้ยืนยันบทบาทการนำของพรรคต่อรัฐและสังคม ในด้านเศรษฐกิจที่ประชุมย้ำอีกครั้งว่าเศรษฐกิจเวียดนามเป็นเศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยม เป็นต้น
นอกจากนั้นยังมีความเป็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับบทบาทของเศรษฐกิจภาคต่างๆ และกลไกการบริหารระดับท้องถิ่น ซึ่งความเห็นเหล่านี้จะได้รับการรวบรวมเพื่อยื่นต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญปี1992ฉบับแก้ไขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและปรับปรุงต่อไปเพื่อยื่นเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาครั้งที่6 สำหรับการประชุมหารือร่างรัฐธรรมนูญปี1992ฉบับแก้ไขในรอบ2วันที่ผ่านมานั้นก็ได้รับความสนใจจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศและได้รับการประเมินว่าผู้แทนรัฐสภาทุกคนได้สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบของตนในงานด้านนี้อย่างเข้มแข็ง นาย เจิ่นห่งหงอก ชาวฮานอยเห็นว่าบรรดาผู้แทนรัฐสภาได้หารือเนื้อหาต่างๆของร่างรัฐธรรมนูญอย่างละเอียดและยิ่งละเอียดรอบคอบเท่าไหร่ก็ยิ่งดี เพราะรัฐธรรมนูญคือกฎหมายฉบับพื้นฐานที่เอื้อให้แก่การพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งปรารถนาว่าจะมีรัฐธรรมนูญฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศเวียดนามให้เข้มแข็งมั่นคง
ตามกำหนดการ วันที่5มิถุนายน ที่ประชุมรัฐสภาจะรับฟังรายงานการตรวจสอบร่างกฎหมายการประหยัดและต่อต้านการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยฉบับแก้ไข หารือโครงการร่างกฎหมายและกฤษฏีกาปี2014และการปรับโครงการร่างกฎหมายและกฤษฏีกาปี2013./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด