มุ่งสู่การพัฒนาครอบครัวเวียดนามอย่างยั่งยืนในภารกิจการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย

(VOVWORLD) - ในโอกาสวันครอบครัวเวียดนาม 28 มิถุนายน ณ จังหวัดยาลาย ได้มีการจัดงานวัน “ครอบครัวที่อบอุ่นแห่งความรัก” โดยมี 23 ครอบครัวจากท้องถิ่นต่างๆในจังหวัดฯเข้าร่วม  
มุ่งสู่การพัฒนาครอบครัวเวียดนามอย่างยั่งยืนในภารกิจการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย - ảnh 1การประกวดการทำอาหาร (VNA) 

ในกรอบของงาน ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมแนะนำอาหาร การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตครอบครัวและกิจกรรมเล่นเกมส์ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงสมาชิกในครอบครัวและมุ่งสู่การพัฒนาครอบครัวเวียดนามอย่างยั่งยืนในภารกิจการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย

ในวันเดียวกัน ได้มีการจัดการประชุม “ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและต่อต้านการใช้ความรุนแรงในครอบครัวในจังหวัดยาลายและบทบาทของรูปแบบการให้คำปรึกษาในเขตชุมชน” โดยรูปแบบการให้คำปรึกษาในเขตชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ครอบครัวที่อิ่มหนำผาสุกและเสมอภาค ครอบครัวที่มีวัฒธรรมและส่งเสริมคุณค่าที่ดีงามของครอบครัวเวียดนาม

ในขณะเดียวกัน ที่จังหวัดด่งทาบ ได้มีการจัดพิธีสดุดี 150 ครอบครัวดีเด่นปี 2018 ซึ่งเป็นครอบครัวที่มีผลงานยอดเยี่ยมในการปฏิบัติขบวนการป้องกันและต่อต้านความรุนแรงในครอบครัว การสร้างสรรคชนบทใหม่ ตัวเมืองที่มีอารยธรรม รวมทั้งการพัฒนาการท่องเที่ยว ธุรกิจสตาร์ทอัพและการส่งแรงงานเวียดนามไปทำงานในต่างประเทศ

ส่วนที่จังหวัดหวิงลอง ได้มีการจัดพิธีสดุดีครอบครัวแห่งวัฒนธรรมดีเด่นระยะปี2015-2018.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด