มติของกรมการเมืองเกี่ยวกับแนวทางจัดทำนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติจนถึงปี2030วิสัยทัศน์จนถึงปี2045

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 22 มีนาคม เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เหงียนฟู้จ่อง ได้ลงนามมติเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติจนถึงปี 2030 วิสัยทัศน์จนถึงปี 2045 

โดยจนถึงปี 2030 เวียดนามเสร็จสิ้นเป้าหมายการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยขั้นพื้นฐาน อยู่ในกลุ่มหน่วยงานอุตสาหกรรมที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันของโลก และเข้าร่วมห่วงโซ่คุณค่าโลก ส่วนวิสัยทัศน์จนถึงปี 2045 เวียดนามกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมพัฒนาที่ทันสมัย

เพื่อปฏิบัติเป้าหมายดังกล่าว มติได้ย้ำถึงแนวทางใหญ่ๆ เช่นนโยบายกระจายพื้นที่และปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานอุตสาหกรรม นโยบายพัฒนาหน่วยงานอุตสาหกรรมที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆ  นโยบายสร้างบรรยากาศการลงทุนและประกอบธุรกิจที่สะดวกให้แก่การพัฒนาอุตสาหกรรม เป็นต้น

มติระบุว่า พรรคสาขาส่วนกลางและพรรคสาขาจังหวัดต้องทำการวิจัย ยืนหยัดจัดทำแผนการปฏิบัติมติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของหน่วยงาน ท้องถิ่น สำนักงาน หน่วยงาน จัดทำโครงการ แผนปฏิบัติการมติกับกระบวนการและมอบหมายหน้าที่ที่เป็นรูปธรรม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาส่วนกลางเป็นประธาน ประสานงานกับคณะกรรมการเศรษฐกิจส่วนกลางแนะนำ ประชาสัมพันธ์อย่างกว้างลึกเกี่ยวกับเนื้อหามติและผลการปฏิบัติ. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด