มติของรัฐบาลเกี่ยวกับหน้าที่และมาตรการหลักเพื่อปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี 2019

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 1 มกราคม รัฐบาลได้ประกาศใช้มติ 01 เกี่ยวกับหน้าที่และมาตรการหลักเพื่อปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและร่างงบประมาณแผ่นดินปี 2019

ตามมติ  เป้าหมายของแผนการปี 2019คือรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาคต่อไป ควบคุมภาวะเงินเฟ้อ เพิ่มผลผลิต คุณภาพ ประสิทธิภาพ การเป็นตัวของตนเองและความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจ โดยหน้าที่หลักคือเสริมสร้างเศรษฐกิจมหภาค ควบคุมภาวะเงินเฟ้อ ค้ำประกันความสมดุลใหญ่ๆของเศรษฐกิจ พยายามให้การขยายตัวจีดีพีปี 2019 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 การขยายตัวดัชนีซีพีไอต่ำกว่าร้อยละ 4 ค้ำประกันความสมดุลในการนำเข้าส่งออก พยายามเพิ่มมูลค่าการส่งออกร้อยละ 8-10

มาตรการสำคัญเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี 2019 คือเน้นปรับปรุงบรรยากาศการลงทุน การประกอบธุรกิจและการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ ควบคู่กับการผลักดันการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ทันสมัยและใช้การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นพัฒนาสาธารณสุข การศึกษาและฝึกอบรม วัฒนธรรม สังคม ค้ำประกันสวัสดิการสังคม ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ทั้งด้านวัตถุและจิตใจของประชาชนให้ดีขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด