มติให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 98 ขององค์การแรงงานสากล

(VOVWORLD) - สภาแห่งชาติได้อนุมัติมติ 80 เกี่ยวกับการให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 98 ขององค์การแรงงานสากล
มติให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 98 ขององค์การแรงงานสากล - ảnh 1 ผู้แทนสภาแห่งชาติลงคะแนนผ่านความเห็นชอบมติ 80 เกี่ยวกับการให้สัตยบันอนุสัญญาฉบับที่ 98 ขององค์การแรงงานสากล (hanoimoi.com.vn)

มติดังกล่าวระบุว่า รัฐบาล ศาลประชาชนสูงสุด สถาบันอัยการประชาชนสูงสุด สหภาพแรงงานเวียดนาม องค์การและสำนักงานที่เกี่ยวข้องจะตรวจสอบข้อกำหนดของประมวลกฎหมายแรงงานและเอกสารกฎหมายอื่นๆเพื่อแก้ไข หรือ ยื่นเสนอให้สำนักงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมและแก้ไขเพื่อค้ำประกันความเป็นเอกภาพและความพร้อมเพรียงทางกฎหมาย การปฏิบัติตามคำมั่นที่ถูกระบุในอนุสัญญาฉบับที่ 98  ส่วนนายกรัฐมนตรีจะอนุมัติและชี้นำหน่วยงานและองค์การที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับส่วนกลางและท้องถิ่นปฏิบัติอนุสัญญาดังกล่าว พร้อมทั้งทำการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่อนุสัญญาฉบับที่ 98 เพื่อสร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์และผลักดันการปฏิบัติอนุสัญญาดังกล่าว.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด