มีผู้ที่ได้ประโยชน์กว่า 2 แสน 3 หมื่นคนจากโครงการรับมือและปรับตัวเข้ากับภัยธรรมชาติ

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 28 กันยายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการสัมมนาเกี่ยวกับการปฏิบัติโครงการ “เพิ่มความสามารถในการรับมือและปรับตัวเข้ากับภัยธรรมชาติในภาคกลางเวียดนาม” ระยะที่ 2 ในระหว่างเดือนกรกฏาคมถึงเดือนกันยายนปี 2017 โดยองค์กรพัฒนาแห่งชาติของสหรัฐเป็นผู้อุปถัมภ์ 

สำหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มคนที่ได้รับความเสี่ยงและทางการท้องถิ่นเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับมือและปรับตัวเข้ากับภัยธรรมชาติ ลดความเสียหายด้านชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากการผันผวนของสภาพภูมิอากาศ โดยใช้เงินทุนกว่า 1 ล้าน 5 แสนดอลลาร์สหรัฐ ปฏิบัติใน 33 ตำบลและแขวงเพื่อสนับสนุนชุมชนควบคุมความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ส่งเสริมการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นแก่ประชาชน คาดว่า จะมีประชาชนกว่า 2 แสน 3 หมื่นคนได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว

ก่อนหน้านั้น ในระยะที่ 1 โครงการนี้ได้รับการปฏิบัติใน 4 จังหวัด ประกอบด้วย ห่าติ๋ง กว๋างจิ กว๋างนามและกว๋างหงาย โดยใช้เงินทุน 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้เกิดประสิทธิภาพในทั้ง 3 เป้าหมายคือ เพิ่มทักษะความสามารถให้แก่ทางการท้องถิ่น ชุมชนและโรงเรียนในการป้องกันและรับมือกับภัยธรรมชาติผ่านกิจกรรมลดความเสียหายจากภัยพิบัติ ฝึกอบรมและสนับสนุนด้านอุปกรณ์และการประชาสัมพันธ์.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด