มูลค่าการนำเข้าและส่งออกของเวียดนามใน 4 เดือนแรกของปี 2019 บรรลุเกือบ 1 แสน5 หมื่น 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

(VOVWORLD) -ทบวงสถิติเวียดนามรายงานว่า ใน 4 เดือนแรกของปี 2019 มูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าของเวียดนามบรรลุเกือบ 1 แสน 5 หมื่น 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

มูลค่าการส่งออกบรรลุกว่า 7 หมื่น 8 พัน 7 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนการนำเข้าบรรลุกว่า 7 หมื่น 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 โดยเวียดนามเสียเปรียบดุลการค้าประมาณ 710 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

มีสินค้า 16 รายการที่มีมูลค่าการส่งออกมากกว่า 1 พันล้านดอลลารหรัฐและมีสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2018 เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป รองเท้า ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้  เป็นต้น

สหรัฐเป็นตลาดส่งออกรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม รองลงมาคืออียู จีน อาเซียน สาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปุ่น

ใน 4 เดือนแรกของปี 2019 เวียดนามได้นำเข้าสินค้า 17 รายการ ยอดมูลค่าการนำเข้าอยู่ที่กว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยนำเข้าสินค้าจากจีนมากที่สุด รองลงมาคือสาธารณรัฐเกาหลี อาเซียน ญี่ปุ่นและสหรัฐ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด