มูลค่าการส่งออกของเวียดนามไปยังประเทศสหภาพเศรษฐกิจเอเชีย-ยุโรปในปี2016บรรลุ2.7พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

(VOVworld) - ข้อตกลงการค้าเสรี หรือ เอฟทีเอระหว่างสหภาพเศรษฐกิจเอเชีย-ยุโรป หรือ EAEU ที่ประกอบด้วยรัสเซีย เบลารุส คาซักสถาน อาร์เมเนียและคีร์กีซสถานกับเวียดนาม ได้รับการลงนามเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ปี 2015และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคมปีที่แล้ว

(VOVworld) - ข้อตกลงการค้าเสรี หรือ เอฟทีเอระหว่างสหภาพเศรษฐกิจเอเชีย-ยุโรป หรือ EAEU ที่ประกอบด้วยรัสเซีย เบลารุส คาซักสถาน อาร์เมเนียและคีร์กีซสถานกับเวียดนาม ได้รับการลงนามเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ปี 2015และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคมปีที่แล้ว โดยข้อตกลงดังกล่าวระบุว่า EAEU จะปรับลดภาษีนำเข้าให้แก่รายการสินค้าเกือบร้อยละ 90 และมีนโยบายเปิดกว้างด้านการค้า การบริการและการลงทุนในบางส่วน ซึ่งเอื้อให้แก่การส่งออกผลิตภัณฑ์ต่างๆของเวียดนามไปยังประเทศ  EAEU เช่น สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์เกษตรและรองเท้า  ส่วนเวียดนามจะยกเลิกภาษีนำเข้าต่อรายการสินค้ากว่าร้อยละ 59 จากประเทศ  EAEU เช่น เนื้อสัตว์ แป้ง อุปกรณ์เครื่องจักรกล และผลิตภัณฑ์เหล็ก  โดยในการสัมมนาเพื่อแนะนำตลาดต่างๆในกลุ่ม EAEU และโอกาสการส่งเสริมการส่งออกผ่านข้อตกลงเอฟทีเอระหว่างเวียดนามกับ EAEU เมื่อวันที่ 5 เมษายน ณ จังหวัดกว๋างนิง ทางภาคเหนือเวียดนาม นาง เหงวียนแค้งหงอก รองอธิบดีกรมตลาดยุโรปสังกัดกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเวียดนามได้เผยว่า“หลังจากที่ข้อตกลงนี้ได้รับการลงนาม กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้วางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อให้สถานประกอบการมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับข้อตกลงนี้เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งต่างๆและเตรียมรับมือกับอุปสรรคต่างๆ ทั้งนี้ ช่วยให้พวกเราสามารถเจาะตลาดใหม่เพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆมากขึ้น”
ตามข้อมูลของคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเชีย-ยุโรป มูลค่าการค้าต่างตอบแทนระหว่างเวียดนามกับกลุ่มประเทศ EAEUในปี 2016 บรรลุ 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าเวียดนามไปยังกลุ่มประเทศ EAEU อยู่ที่ 2.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปี 2015 ส่วนมูลค่าการนำเข้าสินค้า อยู่ที่ 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงกว่าร้อยละ 17.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด