มูลค่าการส่งออกของเวียดนามไปยังเม็กซิโกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใน 2 เดือนแรกของปี 2016

(VOVworld) - จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มูลค่าการส่งออกของเวียดนามไปยังเม็กซิโก ซึ่งเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 2 ของภูมิภาคลาตินอเมริกาบรรลุเกือบ 260 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับปี 2015

มูลค่าการส่งออกของเวียดนามไปยังเม็กซิโกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใน 2 เดือนแรกของปี 2016 - ảnh 1
มูลค่าการส่งออกของเวียดนามไปยังเม็กซิโกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใน 2 เดือนแรกของปี 2016

(VOVworld) - เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ข้อมูลจากสำนักงานการค้าสถานทูตเวียดนามประจำเม็กซิโกระบุว่า จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มูลค่าการส่งออกของเวียดนามไปยังเม็กซิโก ซึ่งเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 2 ของภูมิภาคลาตินอเมริกาบรรลุเกือบ 260 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับปี 2015  นาย หว่างต๊วนเหวียด ทูตฝ่ายพาณิยช์ของเวียดนามได้ให้ข้อสังเกตว่า การขยายตัวด้านการส่งออกใน 2 เดือนแรกของปี 2016 มาจากมูลค่าการส่งออกของสินค้าหลัก 9 รายการที่ประกอบด้วย โทรศัพท์มือถือและชิ้นส่วน เครื่องคอมพิวเตอร์และอะไหล่ พาหนะขนส่งและอะไหล่ เป็นต้นเพิ่มขึ้น  ส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้า 4 รายการได้แก่ เครื่องหนังและรองเท้า ความต้องการสินค้า เครื่องคอมพิวเตอร์และอะไหล่ สัตว์นํ้าและพาหนะขนส่งมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าการส่งออกสินค้าของเวียดนามไปยังเม็กซิโก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด