มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

(VOVWORLD) - ตามรายงานของกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท เวียดนามมีผลิตภัณฑ์เกษตรกว่า 10 รายการที่เป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกหลัก เช่น ข้าว กาแฟ ยางพารา มะม่วงหิมพานต์ พริกไทย ชา ผักและผลไม้ ปลาสวาย กุ้งและผลิตภัณฑ์จากไม้ โดยได้รับการส่งออกไปยัง 160 ประเทศและดินแดน โดยกาแฟ ข้าว มะม่วงหิมพานต์ ผักและผลไม้มีมูลค่าการส่งออกมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี

ส่วนกรมแปรรูปและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรสังกัดกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทได้เผยว่า มูลค่าการส่งออกผักและผลไม้ในเดือนพฤษภาคมบรรลุ 424 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ยอดรวมมูลค่าการส่งออกผักและผลไม้ในรอบ 5 เดือนที่ผ่านมาบรรลุ 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปี 2018 ซึ่งจีนเป็นตลาดส่งออกผักและผลไม้อันดับหนึ่งของเวียดนามใน 4 เดือนแรกของปี 2019 รองลงมาคือ สหรัฐ สาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปุ่น

ส่วนสมาคมสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปเวียดนามได้เผยว่า มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปในรอบ 5 เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ 1 หมื่น 4 พัน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2018 และคิดเป็นร้อยละ 36.3 ของแผนการส่งออกปี 2019 .

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด