มูลค่าการส่งออกไปยังเวียดนามของสาธารณรัฐเช็กเพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจ

(VOVWORLD) - ตามข้อมูลสถิติล่าสุดของทบวงสถิติสาธารณรัฐเช็ก มูลค่าการส่งออกสินค้าของสาธารณรัฐเช็กมายังตลาดเวียดนามในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้ทำสถิติเพิ่มขึ้นใหม่โดยอยู่ที่ร้อยละ 580.5 รวมมูลค่ากว่า 45.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นหลายเท่าเมื่อเทียบกับอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7-10 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน โดยสินค้าที่เพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมคือเครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ เครื่องขยายเสียงและหน้าจอโทรทัศน์ ซึ่งมียอดมูลค่าประมาณ 40.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ส่วนสินค้าที่เวียดนามส่งออกไปยังสาธารรัฐเช็กมากที่สุดในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมมูลค่ากว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาคือรองเท้ามูลค่ากว่า 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ยางพารา เครื่องหนัง เสื้อผ้าสำเร็จรูป อุปกรณ์เครื่องจักรและเครื่องเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น มีมูลค่าตั้งแต่ 9 ล้าน – 48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

จนถึงปลายเดือนกรกฎาคมปี 2018 มูลค่าการค้าต่างตอบแทนเวียดนาม – สาธารณรัฐเช็กอยู่ที่เกือบ 681 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่น่ายินดีที่มูลค่าการค้าต่างตอบแทนในปี 2018 นี้อาจบรรลุกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด