มีวัดเวียดนามได้รับการรับรองจากทางการฮังการี

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 19 กันยายน ณ  ประเทศฮังการี คณะผู้แทนของแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามนำโดยรองประธานและเลขาธิการฯ โห่ว อา เหล่ง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดวัด ด่ายบี ณ เมือง Simontornya อยู่ห่างจากกรุงบูดาเปสต์ ไปทางทิศใต้ประมาณ 140 กิโลเมตร

วัดด่ายบีใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี เป็นวัดเวียดนามแห่งแรกที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลฮังการี นี่คือสถานที่ประกอบศาสนกิจของชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในยุโรป เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมเวียดนาม ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนความสัมพันธ์เวียดนาม-ฮังการี

ในการกล่าวปราศรัยในพิธี นาย โห่วอาเหล่ง รองประธานและเลขาธิการแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้กล่าวขอบคุญรัฐบาลฮังการี รวมทั้งเมือง  Simontornya ที่ได้อำนวยความสะดวก ซึ่งช่วยให้ชมชมชาวเวียดนามมีวัดเพื่อประกอบศาสนกิจ อีกทั้งแสดงความยินดีต่อความสามัคคี ความผูกพันและการพัฒนาของชมรมชาวเวียดนามในฮังการี และแสดงความเชื่อมั่นว่า วัด ด่ายบี จะเป็นศูนย์รวมจิตใจระหว่างชาวเวียดนามในฮังการีกับชาวเวียดนามในยุโรป เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมของประชาชาติ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด