มีสถานประกอบการเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ 900 แห่งลงทุนในนครโฮจิมินห์

(VOVworld) - มีสถานประกอบการเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ 900 แห่งลงทุนในนครโฮจิมินห์ รวมยอดเงินทุนจดทะเบียน 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  โดยโครงการลงทุนของสถานประกอบการเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศเน้นในด้านการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การแก้ไขปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมและการก่อสร้างศูนย์การค้า

(VOVworld) - ปัจจุบัน มีสถานประกอบการเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ 900 แห่งลงทุนในนครโฮจิมินห์ รวมยอดเงินทุนจดทะเบียน 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  โดยโครงการลงทุนของสถานประกอบการเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศเน้นในด้านการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การแก้ไขปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมและการก่อสร้างศูนย์การค้าเพื่อมีส่วนร่วมพัฒนานครโฮจิมินห์ให้ทันสมัย  นอกจากนี้ ในนครโฮจิมินห์ ยังมีผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศกว่า 300 คนกำลังทำงานในโรงเรียน โรงพยาบาลและศูนย์วิจัยต่างๆ  ในหลายปีที่ผ่านมา นครโฮจิมินห์ได้มีมาตรการสนับสนุนสถานประกอบการเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนภายในประเทศและเชื่อมโยงกับสถานประกอบการภายในประเทศ นาง เหงวียนถิมิงเฝือง อุปนายกและเลขาธิการสมาคมชาวเวียดนามในต่างประเทศสาขานครโฮจิมินห์ได้เผยว่า “พวกเราได้ประสานงานกับชมรมชาวเวียดนามในต่างประเทศ โดนเฉพาะชาวเวียดนามที่อาศัยในประเทศยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือ พร้อมทั้งมีมาตรการช่วเหลือพวกเขาแก้ไขปัญหาต่างๆในช่วงที่พำนักอาศัยในนครโฮจิมินห์”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด