มอบนม๒.๒ล้านกล่องให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาใน๘จังหวัด

(VOVWorld)-จะมีการมอบนมถั่วเหลืองFami Kidจำนวน๒.๒ล้านกล่อง มูลค่า๗.๔ล้านด่งให้แก่นักเรียน๒หมื่น๗พันคนของโรงเรียนประถมศึกษาต่างๆใน๘จังหวัดได้แก่หวิงฟุก หายเยือง ฮึงเอียน เอียนบ๊าย บั๊กยาง แทงฮว้า เหงะอานและกว๋างหงายในช่วงเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่๒๐๑๖-๒๐๑๗  
มอบนม๒.๒ล้านกล่องให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาใน๘จังหวัด  - ảnh 1มอบนม๒.๒ล้านกล่องให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาใน๘จังหวัด
(VOVWorld)-จะมีการมอบนมถั่วเหลืองFami Kidจำนวน๒.๒ล้านกล่อง มูลค่า๗.๔ล้านด่งให้แก่นักเรียน๒หมื่น๗พันคนของโรงเรียนประถมศึกษาต่างๆใน๘จังหวัดได้แก่หวิงฟุก หายเยือง ฮึงเอียน เอียนบ๊าย บั๊กยาง แทงฮว้า เหงะอานและกว๋างหงายในช่วงเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่๒๐๑๖-๒๐๑๗  ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในกรอบโครงการ  “โภชนาการเพื่อพัฒนาการเด็กปี๒๐๑๖”ของกองทุนส่งเสริมการศึกษาบริษัทVinasoyที่เปิดตัวเมื่อวันที่๒๓สิงหาคม ณ กรุงฮานอย  นี่เป็นกิจกรรมขานรับโครงการด้านโภชนาการระดับประเทศของรัฐบาล เช่น “การส่งเสริมสุขภาพเด็กอนุบาลและนักเรียนชั้นประถมในช่วงปี๒๐๑๔-๒๐๑๗”และ “โครงการนมพัฒนาโภชนาการในเด็กอนุบาลและนักเรียนชั้นประถมจนถึงปี๒๐๒๐”.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด