มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีความคิดริเริ่มการป้องกันและปราบปรามคอรัปชั่น

(VOVWorld) – มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีความคิดริเริ่มการป้องกันและปราบปรามคอรัปชั่นเวียดนามปี๒๐๑๓
มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีความคิดริเริ่มการป้องกันและปราบปรามคอรัปชั่น - ảnh 1
ผู้ที่มีความคิดริเริ่มการป้องกันและปราบปรามคอรัปชั่นเวียดนามปี๒๐๑๓(Photo: nganhang)

(VOVWorld) – วันที่๑๒เดือนนี้ ณ กรุงฮานอย สำนักงานตรวจการรัฐบาลและบรรดานักอุปถัมภ์ได้จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่โครงการที่ยอดเยี่ยมที่สุด๒๔โครงการจากทั้งหมด๑๓๐โครงการของสำนักงานและองค์กรต่างๆที่เข้าร่วมโครงการความคิดริเริ่มการป้องกันและปราบปรามคอรัปชั่นเวียดนามปี๒๐๑๓หรือVACI๒๐๑๓ ในหัวข้อ“ขยายความเปิดเผย โปร่งใส บริสุทธ์ ความรับผิดชอบเพื่อลดการคอรัปชั่น” แต่ละโครงการจะได้รับวงเงินช่วยเหลืออย่างมากที่สุดคือ๓๐๐ล้านด่งในเวลาดำเนิน๑๒เดือนเพื่อปฏิบัติแนวคิดที่ได้ระบุในโครงการ  รวมมูลค่ากว่า๖พัน๖ร้อยล้านด่ง ในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว นายHuỳnh Phong Tranh ผู้ตรวจการของรัฐบาลได้กล่าวว่า“การป้องกันและปราบปรามการคอรัปชั่นเป็นหน้าที่สำคัญ เร่งด่วนในระยะยาวที่เรียกร้องให้พวกเราต้องยืนหยัดปฏิบัติอย่างแข็งขัน เด็ดขาด เร่งรีบและต้องใช้เวลา  โครงการต่างๆที่ได้รับมอบรางวัลวันนี้อาจจะเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่เล็กๆ ที่ได้รับการปฏิบัติในสำนักงาน องค์กร และท้องถิ่นเป็นเวลา๑ปี แต่พวกเรามีความเชื่อมั่นว่า เมื่อปฏิบัติความคิดริเริ่มเป็นผลสำเร็จจะสร้างพลังจูงใจ ส่งผลกระทบในทางบวก มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับความเปิดเผย โปร่งใส บริสุทธิ์และความรับผิดชอบในชุมชน โดยเฉพาะ ภาวะคอรัปชั่น”  ผู้ตรวจการของรัฐบาลให้คำมั่นว่า สำนักงานตรวจการของรัฐบาล สำนักงานที่เกี่ยวข้องของเวียดนาม ธนาคารโลกและชมรมนักอุปถัมภ์นานาชาติจะให้การสนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้แก่การปฏิบัติโครงการต่างๆดังกล่าว./.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด