มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในเวียดนาม

(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่ 18 พฤษภาคม ณ กรุงฮานอย กรมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสังกัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้ประสานกับธนาคารโลกจัดการสัมมนาเพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานบริหารจัดการความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในเวียดนามและร่างมติบริหารจัดการการใช้น้ำบาดาล 

บรรดาผู้แทนได้กล่าวถึงปัญหาต่างๆ เช่นการบริหารจัดการความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในเวียดนาม: สถานการณ์และมาตรการ แนะนำร่างมติที่มีข้อกำหนดบริหารจำกัดการการใช้น้ำบาดาลเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อมาตรฐานต่างๆเพื่อกำหนด ประกาศเขตห้ามและจำกัดการใช้น้ำบาดาล และใช้มาตรการเพื่อปกป้องน้ำบาดาล ค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรและบุคคลในการสำรวจและใช้น้ำบาดาล

บรรดาผู้แทนได้เสนอว่า นอกจากความพยายามในการผลักดันความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคีเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน เวียดนามต้องเน้นปรับปรุงนโยบายกฎหมาย ยุทธศาสตร์ การวางผังในการใช้และปกป้องแหล่งน้ำให้มีความสมบูรณ์ และวิธีการบริหารใหม่เพื่อบริหารจัดการและใช้แหล่งน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด