มาเลเซียผ่อนปรนการให้วีซ่าแก่นักลงทุนต่างประเทศ

มาเลเซียจะอนุมัติให้มีการออกวีซ่าประเภทเดินทางเข้า-ออกประเทศได้หลายครั้งหรือ multi-entry visa แก่นักลงทุนและผู้บริหารกองทุนต่างประเทศเพื่อดึงดูดผู้ที่มีความสามารถและนักลงทุนเข้าประเทศมาเลเซีย

วันที่ 13 มิถุนายน นาย นาจิบ ราซัค  นายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้เผยว่า มาเลเซียจะอนุมัติให้มีการออกวีซ่าประเภทเดินทางเข้า-ออกประเทศได้หลายครั้งหรือ multi-entry visa แก่นักลงทุนและผู้บริหารกองทุนต่างประเทศเพื่อดึงดูดผู้ที่มีความสามารถและนักลงทุนเข้าประเทศมาเลเซียเพื่อมุ่งสู่การผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ ในการกล่าวปราศรัยในการสัมมนาลงทุนมาเลเซีย2013 นาย นาจิบ ราซัค ได้เผยว่า multi-entry visa จะมีอายุ 5 ปีซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้สถานประกอบการปฏิบัติโครงการระยะยาวในมาเลเซีย พร้อมทั้งแสดงความเห็นว่า มาเลเซียต้องมีมาตรการที่ดียิ่งขึ้นเพื่อบริหารผู้ที่มีความสามารถและดึงดูดแรงงานที่มีฝีมือดีเพื่อค้ำประกันการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด