ยกระดับคุณภาพการให้คำปรึกษาของบรรดาสำนักงานพรรค

(VOVworld) –  ท่านดิงเท้ฮวีง หัวหน้าคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาส่วนกลางได้กล่าวว่า ปี๒๐๑๔เป็นปีที่สำคัญในการปฏิบัติมติของสมัชชาพรรคสมัยที่๑๑ 
 ยกระดับคุณภาพการให้คำปรึกษาของบรรดาสำนักงานพรรค - ảnh 1
ท่านดิงเท้ฮวีง หัวหน้าคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
และให้การศึกษาส่วนกลางกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม(Photo:TTX )

(VOVworld) –  เช้าวันที่๑๙เดือนนี้ ณ กรุงฮานอย สภาวิทยาศาสตร์ของบรรดาสำนักงานพรรคส่วนกลางได้ประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ปี๒๐๑๔และมติการประชุมคณะกรรมการกลางพรรค ครั้งที่๖ สมัยที่๑๑เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการนี้ ท่านดิงเท้ฮวีง หัวหน้าคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาส่วนกลางได้กล่าวว่า ปี๒๐๑๔เป็นปีที่สำคัญในการปฏิบัติมติของสมัชชาพรรคสมัยที่๑๑ ดังนั้น กิจกรรมของสภาต้องสอดคล้องกับโครงการทำงานของคณะกรรมการกลางพรรค กรมการเมืองและ คณะเลขาธิการพรรคและบรรดาสำนักงานพรรคส่วนกลางโดยเน้นการสรุปผลปัญหาทฤษดีและภาคปฏิบัติจากการเปลี่ยนแปลงใหม่ในตลอด๓๐ปีที่ผ่านมา ยกระดับคุณภาพกิจกรรมในทุกด้านของสภา มีส่วนร่วมให้คำปรึกษาแก่บรรดาสำนักงานพรรคส่วนกลาง ปฏิบัติมติฉบับต่างๆของพรรค รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขต่อไปและเตรียมให้แก่การประชุมใหญ่ของพรรคทุกระดับ มุ่งสู่สมัชชาพรรคสมัยที่๑๒   บนพื้นฐานของกิจกรรมศึกษาวิจัยวิทยาศาสร์ คณะกรรมการและ สำนักงานพรรคส่วนกลางที่ให้คำปรึกษาให้แก่คณะกรรมการกลางพรรค กรมการเมืองและคณะเลขาธิการกลางพรรคจะต้องปรับปรุงแนวคิด วางและปรับปรุงแนวทางและนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ./.


คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด