ยกระดับความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของของกิจกรรมอุตุนิยมวิทยา

(VOVWORLD) - เพื่อขานรับวันน้ำและวันอุตุนิยมวิทยาโลกปี 2018 เมื่อค่ำวันที่ 22 มีนาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดพิธีรำลึกวันน้ำและวันอุตุนิยมวิทยาโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และยกระดับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติมาตรการต่างๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรับมือและแก้ไขปัญหาความท้าทายด้านแหล่งน้ำและการเปลี่ยนแปลงจากสภาพภูมิอากาศที่นับวันรุนแรงมากขึ้น
ยกระดับความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของของกิจกรรมอุตุนิยมวิทยา - ảnh 1นาย หวอต๊วนเญิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมกล่าวปราศรัยในพิธี (Photo: botainguyenmoitruong) 

ในการนี้ นาย หวอต๊วนเญิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้ย้ำว่า ในปี 2018 สหประชาชาติได้เลือกหัวข้อของวันน้ำโลกคือ “น้ำกับธรรมชาติ” ส่วนหัวข้อของวันอุตุนิยมวิทยาโลกคือ “พร้อมรับมือกับการผันผวนของสภาพอากาศ การรับมือกับปัญหาสภาพอากาศอย่างชาญฉลาด”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหามาตรการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรับมือและแก้ไขปัญหาความท้าทายเกี่ยวกับแหล่งน้ำและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างทันการณ์

โอกาสนี้ ได้มีการฉายตัวอย่างภาพยนตร์และภาพยนตร์สารคดีเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวันน้ำโลก วันพื้นที่ชุ่มน้ำและวันอุตุนิยมวิทยาโลกเพื่อมีส่วนช่วยยกระดับความรู้ของประชาชนเกี่ยวกับความสำคัญของกิจกรรมอุตุนิยมวิทยาและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม รวมถึงการป้องกันและลดความสียหายจากภัยธรรมชาติ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด