ยกระดับความรู้เกี่ยวกับสถานะ บทบาทและความสำคัญของปราชญ์ชาวบ้าน

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 19 มีนาคม ณ จังหวัดยาราย ได้มีการจัดการประชุมสรุป 10ปีผลการปฏิบัติตามจดหมายแสดงความตั้งใจของปราชญ์ชาวบ้านชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในเขตที่ราบสูงเตยเงวียน โดยมีปราชญ์ชาวบ้านกว่า 200 คนเข้าร่วม
ยกระดับความรู้เกี่ยวกับสถานะ บทบาทและความสำคัญของปราชญ์ชาวบ้าน - ảnh 1

ยกระดับความรู้เกี่ยวกับสถานะ บทบาทและความสำคัญของปราชญ์ชาวบ้าน

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นาง เหงียนถิกิมเงิน ประธานสภาแห่งชาติเวียดนามได้แสดงความประสงค์ว่า ปราชญ์ชาวบ้านและผู้สูงอายุชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในเขตที่ราบสูงเตยเงวียนจะสอนลูกหลานและรณรงค์ให้ชนกลุ่มน้อยปฏิบัติตามแนวทางของพรรค นโยบายและกฎหมายของรัฐ ยกระดับความรู้เกี่ยวกับสถานะ บทบาทและความสำคัญของปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนชนกลุ่มน้อย พร้อมทั้งกำชับว่า            “ดิฉันเชื่อมั่นว่า กลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติในเขตที่ราบสูงเตยเงวียนจะได้รับการเสริมสร้างให้ยั่งยืนต่อไปเพื่อมีส่วนร่วมสร้างเขตเตยเงวียนที่ร่ำรวยทางเศรษฐกิจและหลากหลายทางวัฒนธรรม มีเสถียรภาพทางสังคม มีความมั่นคงทางการเมือง กลาโหมและความมั่นคงมีความเข้มแข็ง ชนกลุ่มน้อยมีความมุ่งมั่นที่เข้มแข็งและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่อิ่มหนำผาสุก ส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรม ลดช่องว่างการพัฒนา มีความเสมอภาคทางเพศและความสามัคคีดังคำมั่นในจดหมายของปราชญ์ชาวบ้านเตยเงวียน”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด