ยกระดับทักษะความสามารถในการรับมือกับภัยธรรมชาติให้แก่ประชาชนเขตภาคกลาง

(VOVWORLD) -โครงการเพิ่มทักษะความสามารถในการรับมือกับภัยธรรมชาติในเขตภาคกลางเวียดนามหรือโครงการร่วมมือโอเอฟดีเอ จะดำเนินการระยะที่3ใน4จังหวัดภาคกลางเวียดนามคือ ฮาติ๋งห์ กว๋างตริ กว๋างนาม กว๋างหงาย

โครงการร่วมมือโอเอฟดีเอจะสนับสนุนทางการท้องถิ่นและกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบโดยง่ายยกระดับทักษะในการรับมือกับภัยธรรมชาติ ลดและจำกัดความเสียหายให้เหลือน้อยที่สุด  สำหรับเงินทุนเพื่อปฏิบัติระยะที่3ของโครงการนี้มีมูลค่า2.9ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยจะดำเนินการในตำบลและแขวง20แห่ง โดยจะสนับสนุนทางการท้องถิ่น องค์กรมวลชน ปรับปรุงลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ช่วยโรงเรียนประถมและมัธยมในท้องถิ่นมีโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงถาวร 

โครงการร่วมมือโอเอฟดีเออุปถัมภ์โดยสำนักงานพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐโดยสนับสนุนให้แก่กลุ่มสหภาพหุ้นส่วนประกอบด้วยสภากาชาดสหรัฐซึ่งเป็นองค์กรประสานงาน สภากาชาดเวียดนาม องค์การ Catholic Relief Services องค์การ plan Internationnal องค์การ Save the Children และองค์การ helpage International ในเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด