ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารและประเมินผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม

(VOVWORLD) - วันที่ 5 มิถุนายน ที่ประชุมสภาแห่งชาติได้ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัยากรและสิ่งแวดล้อมและรัฐนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคม
ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารและประเมินผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม - ảnh 1ที่ประชุมสภาแห่งชาติได้ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัยากรและสิ่งแวดล้อม (quochoi.vn) 

ในการนี้ นาย เจิ่นห่งห่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัยากรและสิ่งแวดล้อมได้ตอบกระทู้ถามเกี่ยวกับการบริหารที่ดินในเมืองใหญ่ๆ ปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบการบริหารจัดการน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม มาตรการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในท้องถิ่นต่างๆ โดยเฉพาะในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง ในการตอบคำถามเกี่ยวกับการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมและมาตรการแก้ไข รัฐมนตรี เจิ่นห่งห่า เผยว่า“พวกเราได้แบ่งอำนาจการบริหารให้แก่หน่วยงานต่างๆ โดยแบ่งตามขอบเขตและประเภทของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งวางแผนบริหารจัดการน้ำเสียเพื่อให้สถานประกอบการปฏิบัติ ซึ่งถ้าหากสถานประกอบการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ ก็ต้องมีมาตรการที่เข้มงวดกว่านี้ รวมถึงการยุติการดำเนินงานถาวร”

บรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติยังได้ตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหามลพิษทางอากาศในเมืองใหญ่ๆและการบริหารจัดการที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 แห่ง

ส่วนในช่วงบ่าย ที่ประชุมได้ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพภาพและสังคม ด่าวหงอกยุง โดยรัฐมนตรีด่าวหงอกยุง ได้เผยว่า ในเวลาที่จะถึง การให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการฝึกสอนอาชีพและยกระดับคุณภาพแรงงานพิเศษคือสิ่งที่สอดคล้องกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 การสร้างก้าวกระโดดในการฝึกสอนอาชีพคือแนวทางสำคัญ มีส่วนร่วมยกระดับคุรภาพแรงงาน  ทางกระทรวงฯได้เลือกปี 2018 เป็นปีสร้างก้าวกระโดดเกี่ยวกับการฝึกสอนอาชีพ “การสร้างก้าวกระโดดการฝึกสอนอาชีพคือแนวทางที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะมีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพแหล่งบุคลากรของประเทศ การฝึกสอนอาชีพมี 3 ประเด็นที่ต้องแก้ไข 1คือการวางแผนเครือข่ายการศึกษา 2 คือการเปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบด้านการเงินและทุกด้าน ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการสอนอาชีพ แต่ต้องตรงกับเจตนารมณ์ของมติของที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 6 และคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 7 และอยู่ในโครงการเปลี่ยนแปลงใหม่และปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจของพรรคและรัฐบาล 3 คือการฝึกสอนอาชีพต้องเชื่อมโยงกับสถานประกอบการ โดยสถานประกอบการต้องเดินพร้อมกับโรงเรียน ซึ่งเป็นแนวทางที่หลายประเทศได้ปฏิบัติอย่างสำเร็จ”

ในการประชุม รัฐมนตรี ด่าวหงอกยุงได้ตอบกระทู้ถามเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เช่นสถานการณ์แรงงาน การแก้ไขงานทำภายในประเทศและการส่งแรงงานเวียดนามไปทำงานในต่างประเทศตามสัญญาที่ลงนามไว้ มาตรการยกระดับคุณภาพการฝึกสอนอาชีพ การดูแลปกป้องเด็ก และการแก้ไขสถานการณ์ล่วงละเมิดเด็ก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด