ยกระดับประสิทธิภาพการส่งเสริมการท่องเที่ยวปี 2017

(VOVWORLD) - เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ต้องเน้นทำการสำรวจตลาดอย่างสมบูรณ์ พยากรณ์และรายงานเกี่ยวกับความผันผวนของตลาดเพื่อเป็นพื้นฐานให้แก่การวางแผนปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว 
ยกระดับประสิทธิภาพการส่งเสริมการท่องเที่ยวปี 2017 - ảnh 1นาย ห่าวันเซียว รองอธิบดีทบวงการท่องเที่ยว 

นี่คือหนึ่งในเนื้อหาที่ได้รับการหารือในการประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวปี 2017 ณ กรุงฮานอยเมื่อเช้าวันที่ 3 สิงหาคม ในการนี้ บรรดาผู้แทนได้หารือและเสนอมาตรการผลักดันกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ธำรงอัตราการขยายตัวของตลาดเดิม โดยเฉพาะจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลีและประเทศสมาชิกอาเซียน ขยายระยะวีซ่าจาก 15วันขึ้นเป็น 30 วัน ยกเลิกวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีศักยภาพ เช่น อินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ในการนี้ นาย ห่าวันเซียว รองอธิบดีทบวงการท่องเที่ยวได้เผยว่า เพื่อคํ้าประกันจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวเวียดนามให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 30 และนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ตามคำสั่งของรัฐบาล ต้องให้ความสำคัญต่อการวิจัยตลาด พยากรณ์และรายงานเกี่ยวกับความผันผวนของตลาดเพื่อเป็นพื้นฐานให้แก่การวางแผนปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว

“ต้องทำการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งในด้านเนื้อหาและวิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่เน้นส่งเสริมบทบาทของสภาที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวเพื่อปฏิบัติโครงการร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทั้งระดมพลังจากแหล่งต่างๆและส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนการเงินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว ตลอดจนปฏิบัติโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะงานแสดงสินค้านานาชาติเพื่อยืนยันถึงเครื่องหมายการค้าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของเวียดนาม”

ใน 7 เดือนที่ผ่านมา จำนวนนักทอ่งเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวเวียดนามอยู่ที่กว่า 7 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สร้างรายได้เกือบ  3 ล้านล้านด่ง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด