ยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารและระบบราชการภาครัฐ

(VOVWorld)-เช้าวันที่๘กรกฎาคม ณ นครดานัง ศูนย์ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และการวิจัยวิทยาศาสตร์ของแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับผลการสำรวจดัชนีประสิทธิภาพการบริหารราชการระดับจังหวัดในเวียดนามหรือPAPIปี๒๐๑๕  
ยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารและระบบราชการภาครัฐ - ảnh 1
การประชุมหารือเกี่ยวกับผลการสำรวจดัชนีประสิทธิภาพการบริหารทางราชการระดับจังหวัดในเวียดนามหรือPAPIปี๒๐๑๕  (Photo: vietnamplus.vn)
(VOVWorld)-เช้าวันที่๘กรกฎาคม ณ นครดานัง ศูนย์ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และการวิจัยวิทยาศาสตร์ของแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับผลการสำรวจดัชนีประสิทธิภาพการบริหารราชการระดับจังหวัดในเวียดนามหรือPAPIปี๒๐๑๕  โดยมีผู้แทนเกือบ๑๐๐คนจาก๑๗จังหวัดและนครในภาคกลางและเขตที่ราบสูงเตยเงวียนเข้าร่วม  ในช่วงปี๒๐๑๑-๒๐๑๕  แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามทุกระดับได้ร่วมกับศูนย์วิจัยการพัฒนาและช่วยเหลือชุมชนหรือCECODESสังกัดสหพันธ์สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคนิคเวียดนามและโครงการพัฒนาของสหประชาชาติประจำเวียดนามทำการสำรวจใน๖๓จังหวัดและนครส่วนกลางในเวียดนาม  โดยดัชนีPAPIได้มีส่วนร่วมยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการอย่างมีความรับผิดชอบ คล่องตัว เป็นมืออาชีพ โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
ในการนี้ บรรดาผู้เชี่ยวชาญได้ทำการวิเคราะห์เกี่ยวกับแน้วโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศในช่วงปี๒๐๑๑-๒๐๑๕และผลการวิจัยPAPIปี๒๐๑๕  โดยผู้แทนได้สงวนเวลาเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงดัชนีPAPIและได้มีข้อเสนอต่างๆต่อทางการท้องถิ่นเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียในการบริหารของทางการปกครองในท้องถิ่น ผลักดันความสนใจของเผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้มีการปรับปรุงอย่างเหมาะสมและสร้างความพอใจให้แก่ประชาชนต่อทักษะความสามารถในการบริหาร.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด